Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti aşağıdakı vəzifələri tutmaq üçün MÜSABIQƏ ELAN EDIR
Reklam və elanlar

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti aşağıdakı vəzifələri tutmaq üçün MÜSABIQƏ ELAN EDIR

1.         Memarlıq layihələndirilməsi və şəhərsalma      kafedra müdiri - 1 yer

                        professor 0,5 ştat - 1 yer

                        dosent - 1 yer

                        dosent 0,5 ştat - 1 yer

                        baş müəllim - 1 yer

2.         Memarlıq konstruksiyaları və abidələrin bərpası          dosent - 1 yer

3.         Dizayn           dosent - 1 yer

                        baş müəllim - 3 yer

                        assistent - 2 yer

4.         Landşaft memarlığı baş müəllim - 1 yer

5.         Təsviri incəsənət     baş müəllim - 1 yer

6.         İnşaat konstruksiyaları       kafedra müdiri - 1 yer

                        dosent 0,5 ştat - 2 yer

7.         Bünövrələr, özüllər və yeraltı qurğular   dosent - 1 yer

8.         Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası         dosent - 1 yer

9.         Tikinti istehsalatının texnologiyası, təşkili və idarə olunması            kafedra müdiri - 1 yer

                        dosent 0,5 ştat - 1 yer

10.      Su təsərrüfatı və mühəndis kommunikasiya sistemləri fakültəsi     dekan - 1 yer

11.      Mühəndis sistemləri və qurğularının tikintisi    kafedra müdiri - 1 yer

                        dosent - 3 yer

                        dosent 0,5 ştat - 1 yer

                        baş müəllim - 1 yer

12.      Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi       dosent 0,5 ştat - 1 yer

                        assistent - 1 yer

13.      Ali riyaziyyat professor - 1 yer

                        dosent - 2 yer

14.      Ekologiya      kafedra müdiri - 1 yer

                        professor 0,5 ştat - 1 yer

                        dosent - 0,5 ştat - 1 yer

15.      Nəqliyyat tikintisi və yol hərəkətinin təşkili        kafedra müdiri - 1 yer

                        dosent - 1 yer

                        baş müəllim - 1 yer

16.      Geomatika    kafedra müdiri - 1 yer

                        baş müəllim - 2 yer

17. Mexanika           professor - 1 yer

                        dosent - 1 yer

18.      Fizika və Kimya       kafedra müdiri - 1 yer

                        dosent - 2 yer

19.      Materialşünaslıq      kafedra müdiri - 1 yer

                        professor 0,5 ştat - 1 yer

                        dosent - 1 yer

                        dosent 0,5 ştat - 1 yer

                        baş müəllim - 1 yer

                        baş müəllim 0,5 ştat - 1 yer

                        assistent - 1 yer

20.      Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi            kafedra müdiri - 1 yer

21.      Sənayenin təşkili və idarə edilməsi        dosent - 1 yer

                        dosent 0,5 ştat - 2 yer

22.      Biznesin iqtisadiyyatı və menecment     kafedra müdiri - 1 yer

                        professor 0,5 ştat - 1 yer

                        baş müəllim - 2 yer

23.      Əcnəbi dillər dosent 0,5 ştat - 1 yer

                        baş müəllim - 3 yer

24.      Texnoloji maşın və avadanlıqlar  professor 0,5 ştat - 1 yer

                        dosent - 1 yer

                        dosent 0,5 ştat - 1 yer

25.      İnformasiya texnologiyaları və sistemləri           professor - 1 yer

                        dosent - 2 yer

                        dosent 0,5 ştat - 1 yer

                        assistent - 1 yer

26. Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası     assistent - 1 yer

Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlər mövcud Əsasnaməyə uyğun olaraq, bu elan dərc olunduğu gündən 1 ay müddətinə qəbul edilir.

Ünvan: AZ 1073, Bakı şəhəri, Ayna Sultanova küçəsi, 11, AzMİU.

Rektorluq.