Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Mühəndislik fakültəsinin dekanı  vəzifəsinin tutulması üçün  MÜSABIQƏ ELAN EDIR
Reklam və elanlar

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Mühəndislik fakültəsinin dekanı  vəzifəsinin tutulması üçün  MÜSABIQƏ ELAN EDIR

Mövcud "Qaydalar"ın tələblərinə uyğun sənədləri elan qəzetdə dərc olunduğu gündən başlayaraq 1 ay müddətində rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə bu ünvana təqdim etmək lazımdır:

Ünvan: Gəncə şəhəri, Atatürk pros.450, tel.: (022) 266-00-56, 266-89-57.

REKTORLUQ.