Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti kafedralarda boş olan aşağıdakı vəzifələri tutmaq üçün  MÜSABIQƏ ELAN EDIR
Reklam və elanlar

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti kafedralarda boş olan aşağıdakı vəzifələri tutmaq üçün  MÜSABIQƏ ELAN EDIR

Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya                      dosent , 1 yer

Biologiya                                                                     dosent , 1 yer

Bağçılıq                                                                       dosent, 1 yer

Meşəçilik                                                                     dosent, 1 yer

Ekologiya                                                                     dosent, 1 yer

Torpaqşünaslıq                                                             dosent, 1 yer

Bitki mühafizəsi                                                             dosent, 3 yer

Aqrokimya                                                                     dosent, 1 yer

Qida məhsulları mühəndisliyi və ekspertiza                  dosent, 1 yer

Anatomiya, patanatomiya və patfiziologiya                   dosent, 1 yer

K/t heyvanlarının yetişdirilməsi və yemləndirilməsi       dosent, 1 yer

Energetika                                                                     dosent, 1 yer

Elektrik mühəndisliyi                                                      dosent, 1 yer

Meliorasiya və hidrotexniki qurğular                              dosent, 1 yer

İctimai elmlər və multikulturalizm                                  dosent, 1 yer

Dillər                                                                             dosent, 1 yer

Gigiyena və qida təhlükəsizliyi                                     dosent, 0,5 yer

İnformasiya texnologiyaları                                           assistent, 1 yer

Mövcud Əsasnamənin tələblərinə uyğun sənədləri elan qəzetdə dərc olunduğu gündən başlayaraq 30 gün ərzində rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə aşağıdakı ünvana təqdim etmək lazımdır:

Ünvan: Gəncə şəhəri, Atatürk prospekti 450, ADAU

Tel.: 266-00-56, 266-89-57.

REKTORLUQ.