TENDER ELANLARI
Reklam və elanlar

TENDER ELANLARI

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin "Bakı Konqres Mərkəzi" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR

"Bakı Konqres Mərkəzi" MMC-nin elektrik avadanlıqlarına ehtiyat hissələrinin satınalınması

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, https://www.etender.gov.az/ - dövlət satınalmalarının vahid internet Portalına (Portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar lot üzrə müəyyən edilən məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə üzrə təkliflərini Portal vasitəsi ilə təqdim edə bilərlər.

İştirak haqqı: 70 manat

İştirak haqqının ödənilməsi yalnız Asan Ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Müsabiqədə iştirak etmək üçün müsabiqəyə daxil olduqdan sonra "Asan Ödəniş"lə ödə" düyməsini sıxaraq aidiyyəti keçid vasitəsilə ödənişi etdikdən sonra müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz:

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

1. Portalda tələb olunan sənədlər bölməsi üzrə:

1. Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış(rəsmi blankda (və ya notarial qaydada təsdiq olunmuş) və müsabiqənin elan olunan tarixdən sonrakı tarixlərə olmalıdır);

2. Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;

3. Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı(müsabiqənin elan olunan tarixdən sonrakı tarixlərə olmalıdır);

4. İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

5. Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması(rəsmi blankda (və ya notarial qaydada təsdiq olunmuş) və müsabiqənin elan olunan tarixdən sonrakı tarixlərə olmalıdır);

6. İddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

7. Nizamnamə(notarial qaydada təsdiq edilmiş);

8. Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə;

9. Rekvizitlər;

10. Şərtlər toplusunda verilmiş Əlavə 3;

11. Şərtlər toplusunda verilmiş Əlavə 4;

12. Tender prosedurunda iddiaçı tərəfindən əlaqələndirici şəxs haqqında məlumat.

2. Portalda texniki meyarlar üzrə:

Portalda texniki bölümündə qiymətləndirməni aparmaq üçün iddiaçı tərəfindən müvafiq sənədlər yüklənməlidir.

3. Maliyyə təklifi bölməsi üzrə:

1. Tender təklifi dəyərinin 1 %-i həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

2. Tender təklifi əlavə 5 formasında (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır).

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). İddiaçılar tender ilə bağlı sualları Portal vasitəsilə Satınalan Təşkilata ünvanlaya bilərlər.Tender proseduru "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün ixtisas göstəricilərinə dair sənədləri 13.12.2021-ci il saat 10:30 tarixinə qədər, tender təklifi ilə bank təminatı sənədlərini 21.12.2021-ci il saat 12:00 tarixinə qədər PORTAL VASİTƏSİLƏ təqdim etməlidirlər. İddiaçıların təklifləri 22.12.2021-ci il saat 11:00 tarixində açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələri ilə Portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.

 

AZƏRBAYCAN TEXNİKİ UNİVERSİTETİ Maşın və Avadanlıqlarının satınalınması üzrə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 1 LOT üzrə keçirilir:

Lot-1. "Maşın və avadanlıqlar" xərclər maddəsi üzrə satın alınacaq malların siyahısı

1. 65" interaktiv ekran

2. Kronşteyn

3. P5 iç məkan (indoor) LED ekran

4. İşıq sisteminin kontrolleri USB Duo DMX İnterface

5. İşçilərin qeydiyyatının aparılması üçün lazım olan barmaq izi oxuyucu

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, https://www.etender.qov.az/dövlət satınalmalarının vahid internet Portalına (Portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı məlumatlar əldə etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar lot üzrə müəyyən edilən məbləğdə iştirak haqqını "Asan Ödəniş" vasitəsi ilə hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə üzrə "Əsas şərtlər toplusunu" əldə edə bilərlər.

İştirak haqqı:

Lot 1: 1000 (bir min) AZN

Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

Təşkilat: Azərbaycan Texniki Universiteti

Hesab: AZ12AIIB33070019443307884103

VÖEN: 1300231171

Hesab: "Kapital Bank" ASC Yasamal filialı

Kod: 200037

VÖEN (bank): 9900003611

M/h: AZ37NABZ01350100000000001944

SWIFT: AIIBAZ2X

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

- İddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitlər;

- Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;

- Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);

- Tender təklifi dəyərinin 1%-i həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;

- İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

- İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). İddiaçılar tender ilə bağlı sualları Portal vasitəsilə Satınalan Təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender proseduru "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün tələb olunan sənədləri (tender təklifi və tender təklifinin bank təminatı istisna olmaqla ) 17.12.2021-ci il saat 17:00 tarixinə qədər və tender təklifi və tender təklifinin bank təminatı sənədlərini 27.12.2021-ci il saat 17:00 tarixinə qədər PORTAL VASİTƏSİLƏ təqdim etməlidirlər. İddiaçıların təklifləri 28.12.2021-ci il saat 10:00 tarixində açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələri ilə Portal vasitəsi ilə tanış ola bilərlər. Maraqlanan təşkilatlar [email protected] ünvanı və 012-539-11-19 telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər.

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.


"Azeraluminium" LLC

CALL FOR TENDER

The tender is held in one lot:

Lot-1. Purchase of Anode - 20 000 tonnes

Bidders are required to submit their tender proposals in a sealed, signed, double envelopes in a written form. Bidders must have the necessary financial and technical capacities to fulfill the contract.

All Biddrers can get Instructions for Tenderers prepared in English language at Ganja, Yevlakh Highway 53 after transferring participation fee to the following account:

Contact number: (+99450) 273 13 45

Contact person: Sofiya Ashirova

Email: [email protected]

Participation Fee:  236 (two hundreds thirty six) USD

Bank details:

Beneficiary name: Azeraluminium LLC

TAX Number: 1305481501

Bank: Azerbaijan International Bank Ganja Branch  

SWIFT BIC: IBAZAZ2X

Account of the Beneficiary: AZ26IBAZ40140018406110810255

Code: 509352

Correspondent account: Citibank N.A. New York

SWIFT BIC: CITIUS33

Account number: 36083186

Participation fee is non-refundable.

Bidders must submit the following documents to participate in the tender:

- Written application for participation in the tender;

- Bank document on payment of participation fee;

- Tender proposal (must be valid within 30 banking days from the date of opening of the envelopes);

- Goods delivery schedule;

- Bank guarantee in the amount of 1% of the value of the tender proposal (must be valid within 60 banking days after the date of opening of the envelope);

-financial report for the last year approved by the tax authorities on the activities of the Bidder.

- Bank statement on the financial condition of the Bidder for the past year;

- full name, legal status, Charter, country of registration and bank details;

- Information on the participant's experience and capabilities over the past year. Documents should be prepared in 2 versions (original and copy).

The tender procedure will be carried out in accordance with the Azerbaijan Republic State Procurement Law.

Bidders must submit the aforementioned documents (with the exception of tender proposal, bank guarantee and Goods delivery schedule) before 6:00 p.m. December 28, 2021, and the Goods delivery schedule, tender proposal and bank guarantee in a sealed double envelope must be submitted before 6:00 p.m. January 11, 2022. Envelopes submitted after the deadline will be returned unopened. Participants' proposals will be opened on January 12, 2022 at 2:30p.m.

Bidder representative can participate in tender proposal opening ceremony.


"Azəralüminium" MMC

AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR

Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir:

LOT-1. 20 000 ton Bişirilmiş Karbon Anod Blokları

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə, ikiqat zərflərdə yazılı sürətdə təqdim etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lotlar üzrə iştirak haqqını aşağıdakı hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Gəncə şəhəri, Yevlax şossesi 53 ünvanından ala bilərlər.

Əlaqə telefonu: (+99450) 273 13 45

Əlaqələndirici şəxs: Sofiya Aşirova

Email: [email protected]

Tenderdə iştirak haqqı: 400 (dörd yüz) manat

Rekvizitlər:

VÖEN: 1305481501

Bank: "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı "Gəncə" filialı

Kod: 509352

VÖEN: 9900001881

M/h: AZ03NABZ01350100000000002944

S.W.I.F.T. BIK: İBAZAZ2X

IBAN: AZ36IBAZ40040019446110810255 AZN

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;

- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra 30 bank günü müddətində qüvvədə olmalıdır);

- malların təhvil verilmə qrafiki;

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;

- İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanların tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının sürəti;

- İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- İddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

- İddiaçının son bir ildə analoji işlər üzrə təcrübəsi və potensial imkanı haqqında məlumat. Sənədlər Azərbaycan dilində 2 nüsxədə (əsli və sürəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır);

Tender proseduru "Dövlət satınalmaları haqqında" qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi, bank zəmanəti və malların təchiz olunma qrafiki istisna olmaqla) 28 dekabr 2021-ci il saat 18:00-a qədər, malların təchiz olunma qrafiki, tender təklifi və bank zəmanətini isə möhürlənmiş  ikiqat zərfdə 11 yanvar 2022-ci il saat 18:00-a qədər təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. İddiaçıların təklifləri 12 yanvar 2022-ci il saat 14:30-da açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.


"Azeraluminium" LLC

CALL FOR TENDER

The tender is held in one lot:

Lot-1. Purchase of Alumina (Al2O3) - 100 000 tonnes

Bidders are required to submit their tender proposals in a sealed, signed, double envelopes in a written form. Bidders must have the necessary financial and technical capacities to fulfill the contract.

All Biddrers can get Instructions for Tenderers prepared in English language at Ganja, Yevlakh Highway 53 after transferring participation fee to the following account:

Contact number: (+99450) 273 13 45

Contact person: Sofiya Ashirova

Email: [email protected]

Participation Fee: 236 (two hundreds thirty six) USD

Bank details:

Beneficiary name: Azeraluminium LLC

TAX Number: 1305481501

Bank: Azerbaijan International Bank Ganja Branch  

SWIFT BIC: IBAZAZ2X

Account of the Beneficiary: AZ26IBAZ40140018406110810255

Code: 509352

Correspondent account: Citibank N.A. New York

SWIFT BIC: CITIUS33

Account number: 36083186

Participation fee is non-refundable.

Bidders must submit the following documents to participate in the tender:

- Written application for participation in the tender;

- Bank document on payment of participation fee;

- Tender proposal (must be valid within 30 banking days from the date of opening of the envelopes);

- Goods delivery schedule;

- Bank guarantee in the amount of 1% of the value of the tender proposal (must be valid within 60 banking days after the date of opening of the envelope);

-financial report for the last year approved by the tax authorities on the activities of the Bidder.

- Bank statement on the financial condition of the Bidder for the past year;

- full name, legal status, Charter, country of registration and bank details;

- Information on the participant's experience and capabilities over the past year. Documents should be prepared in 2 versions (original and copy).

The tender procedure will be carried out in accordance with the Azerbaijan Republic State Procurement Law.

Bidders must submit the aforementioned documents (with the exception of tender proposal, bank guarantee and Goods delivery schedule) before 6:00 p.m. December 28, 2021, and the Goods delivery schedule, tender proposal and bank guarantee in a sealed double envelope must be submitted before 6:00 p.m. Januray 11, 2022. Envelopes submitted after the deadline will be returned unopened. Participants' proposals will be opened on January 12, 2022 at 3:30p.m.

Bidder representative can participate in tender proposal opening ceremony.


"Azəralüminium" MMC

AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR

Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir:

LOT-1. 100 000 TON Gil-Torpaq (Al2O3)

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə, ikiqat zərflərdə yazılı sürətdə təqdim etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lotlar üzrə iştirak haqqını aşağıdakı hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Gəncə şəhəri, Yevlax şossesi 53 ünvanından ala bilərlər.

Əlaqə telefonu: (+99450) 273 13 45

Əlaqələndirici şəxs: Sofiya Aşirova

Email: [email protected]

Tenderdə iştirak haqqı: 400 (dörd yüz) manat

Rekvizitlər:

VÖEN: 1305481501

Bank: "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı "Gəncə" filialı

Kod: 509352

VÖEN: 9900001881

M/h: AZ03NABZ01350100000000002944

S.W.I.F.T. BIK: İBAZAZ2X

IBAN: AZ36IBAZ40040019446110810255 AZN

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;

- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra 30 bank günü müddətində qüvvədə olmalıdır);

- malların təhvil verilmə qrafiki;

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;

- İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanların tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının sürəti;

- İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- İddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

- İddiaçının son bir ildə analoji işlər üzrə təcrübəsi və potensial imkanı haqqında məlumat. Sənədlər Azərbaycan dilində 2 nüsxədə (əsli və sürəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır);

Tender proseduru "Dövlət satınalmaları haqqında" qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi, bank zəmanəti və malların təchiz olunma qrafiki istisna olmaqla) 28 dekabr 2021-ci il saat 18:00-a qədər, malların təchiz olunma qrafiki, tender təklifi və bank zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 11 yanvar 2022-ci il saat 18:00-a qədər təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. İddiaçıların təklifləri 12 yanvar 2022-ci il saat 15:30-da açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.


Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İşlər İdarəsi mebel və digər idarəetmə inventarlarının satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 1 (bir) lot üzrə keçiriləcəkdir.

Lot-1. Mebel və digər idarəetmə inventarlarının satınalınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, dövlət satınalmalarının https//www.etender.gov.az/ vahid internet portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı məlumatı əldə etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.

İddiaçılar 200,00 (yüz) manat məbləğdə iştirak haqqını (ASAN ödəniş vasitəsilə) aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tenderin əsas şərtlər toplusunu dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə əldə edə və müsabiqə üçün təkliflərini təqdim edə bilərlər.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasını

n İşlər İdarəsi

VÖEN: 1700007431

Bank: DXA

Kod: 210005

VÖEN: 1401555071

M/H: AZ41NABZ01360100000000003944

SWIFT: CTREAZ22

H/H: AZ28CTRE00000000000004138316

Fond: 7, Büdcə təsnifatı kodu: 142330

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır. İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;

- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi qiymətinin 1 (bir) faizi məbləğində bank təminatı (təklif zərfləri açıldığı gündən sonra ən azı 60 bank günü ərzində qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olub-olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;

- son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması

- satınalma prosedurlarının başlanmasından əvvəlki 5 il ərzində özlərinin, habelə işlərini idarə edənlərin, qulluqçularının peşəkar fəaliyyətləri, yaxud satınalma müqaviləsinin bağlanması üçün ixtisas göstəricilərini yanlış göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə görə məhkum olunmaması, yaxud onların müvafiq peşə fəaliyyətləri ilə məşğul olmasının məhkəmə qaydasında qadağan edilməməsi;

- öz əmlakından sərbəst və məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, habelə ödəmə qabiliyyəti olması;

- satınalma müqaviləsini bağlamaq səlahiyyətinin olması;

- iddiaçıların son 1 (bir) ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçıların son 1 (bir) ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçıların tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

- kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə (VÖEN);

- kommersiya qurumunun mikro, kiçik və ya orta sahibkarlıq subyekti meyarına aid olması barədə statistika orqanından müvafiq arayış;

- materiallar üzrə sertifikatlar;

- satınalma müqaviləsinin icrasını təmin etmək üçün müvafiq sahədə peşəkarlığının, təcrübəsinin, texniki imkanlarının, işçi qüvvəsinin, idarəetmə səriştəsinin, etibarlığının olması;

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 (iki) nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). Üstünlük Azərbaycan dilinə veriləcəkdir.

İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal vasitəsilə satınalan təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender proseduru "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun həyata keçiriləcəkdir.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün aşağıdakı şəxsə müraciət etmək olar.

Əlaqələndirici şəxs: Rizvan Həsənov

Ünvan: Bakı şəhəri, Səbail rayonu, İstiqlaliyyət küçəsi, 30 ünvanında yerləşən AMEA Rəyasət Heyətinin inzibati binası.

Telefon: (012) 497 53 81

E-mail: [email protected]

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün sənədləri (tender təklifi və təklifin bank təminatı istisna olmaqla) 15 dekabr 2021-ci il saat 15:00-a, tender təklifini və təklifin bank təminatını isə 23 dekabr 2021-ci il saat 16:00-dək elektron portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən tarixdən gec təqdim olunan təkliflər dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.

İddiaçıların tender təklifi zərfləri 24 dekabr 2021-ci il saat 15:00-da dövlət satınalmalarının vahid internet portal vasitəsilə açılacaqdır. Elektron satınalmanın hər bir iştirakçısı onların təkliflərinin açılışını və qiymətləndirilməsini elektron portal vasitəsilə izləyə bilər.

Qeyd: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal vasitəsilə aparılır.


Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin tabeliyində "MİDA" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Lənkəran şəhəri, Akademik Zərifə Əliyeva küçəsində yerləşən 1,5 ha torpaq sahəsində çoxmənzilli yaşayış binalarının tikintisi ilə əlaqədar  satınalmalar üzrə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 1 lot üzrə keçirilir:

Lot-1 - Sahəxarici və sahədaxili kommunikasiya (elektrik təchizatı və su-kanalizasiya) şəbəkəsinin tikintisi, ərazinin şaquli planlaşdırılması, yollar və səkilər, abadlaşdırma işləri.

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, öz tender təkliflərini imzalanmış, möhürlənmiş, ikiqat bağlamada, yazılı surətdə təqdim etsinlər. Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: aşağı qiymət, satınalma müqaviləsinin vaxtında yerinə yetirilməsi, podratçının ixtisas göstəricilərinin aidiyyəti işlər üzrə uyğunluğu, analoji işlər üzrə təcrübəsi, texniki, maliyyə və kadr imkanları.

Tender predmeti haqqında ətraflı məlumat tenderin əsas şərtlər toplusunda verilir. Maraqlananlar tenderin əsas şərtlər toplusunu (Azərbaycan dilində hazırlanmış) tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət edib qeydiyyata alındıqdan sonra aşağıdakı hesaba hər bir lot üzrə qeyd olunan məbləğdə iştirak haqqı ödəməklə Bakı şəhəri, Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi, 85Z ünvanından (əlaqələndirici şəxs: Əliyev Vüqar Təyyar oğlu, telefon: (+99412) 594-54-01 daxili 239) ala bilərlər.

VÖEN: 1701953921

"Kapital Bank" ASC-nin Mərkəzi filialı              

Filialın kodu: 200026

VÖEN: 9900003611

SWİFT kod: AIIBAZ2X

M/h: AZ37NABZ01350100000000001944

"MİDA" MMC

Hesab: AZ18AIIB38030019440029636102

Lot-1 - 1000 manat.

Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

Podratçılar iddiaçı statusu almaq və tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri (rəsmi blankda və möhürlə təsdiq olunmuş qaydada) təqdim etməlidirlər.

1. Tenderdə iştirak etmək üçün ərizə;

2. İştirak haqqının ödənilməsini təsdiq edən bank sənədi;

3. Tender təklifi (tender təklifi zərflərinin açıldığı gündən sonra azı 60 (altmış) bank günü qüvvədə olmalıdır);

4. Tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir) faizi məbləğində tender təklifinin təminatı - bank zəmanəti (təminatın qüvvədə olma müddəti tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən azı 30 (otuz) bank günü çox olmalıdır);

5. İddiaçı haqqında tələb olunan sənədlər. Bu sənədlərə aşağıdakılar daxildir:

- İddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

- İddiaçı icra etdiyi analoji tikintilərin istismara qəbul Dövlət Aktının surətini təqdim etməlidir;

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi və sosial müdafiə orqanından arayış;

- İddiaçının son 1 (bir) ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

- İddiaçının son 3 (üç) ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- İddiaçının ixtisas göstəricilərinə dair məlumatlar (bu məlumatlar tenderin əsas şərtlər toplusunda tələb olunan sənədlərdə və formalarda təqdim olunmalıdır);

- Digər sənədlər: tenderdə xarici şirkətlər iştirak etdikdə onların Azərbaycanda nümayəndəliyinin olmasını təsdiq edən sənədlər.

İddiaçılar 1, 2 və 5-ci bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 29 dekabr 2021-ci il saat 15:00-a kimi Tender komissiyasına təqdim etməlidirlər. Həmin sənədlərdən hər hansı birini təqdim etməyən və ya ixtisas göstəricilərinə dair tələblərə uyğun olmayan iddiaçının tender təklifi qəbul olunmur.

İddiaçılar öz tender təkliflərini (imzalanmış, möhürlənmiş, ikiqat bağlama zərfdə) 11 yanvar 2022-ci il saat 15:00-a qədər yuxarıda qeyd olunan ünvana təqdim etməlidirlər. Göstərilən tarixdən gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. Tender təklifi zərfləri 12 yanvar 2022-ci il tarixində saat 15:00-da "MİDA" MMC-də açılacaqdır.