TENDER ELANLARI
Reklam və elanlar

TENDER ELANLARI

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İşlər İdarəsi AMEA-nın bir sıra elmi müəssisə və təşkilatlarında və onların istifadəsində olan ərazilərdə mühafizə xidmətinin satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 1 (bir) lot üzrə keçiriləcəkdir.

Lot-1. AMEA-nın bir sıra elmi müəssisə və təşkilatlarında və onların istifadəsində olan ərazilərdə mühafizə xidmətinin satınalınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, dövlət satınalmalarının https//www.etender.gov.az/ vahid internet portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdır.

Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak haqqını aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tenderin əsas şərtlər toplusunu dövlət satınalmalarının yuxarıda qeyd olunmuş vahid internet portalı vasitəsilə əldə edə və müsabiqə üçün təkliflərini təqdim edə bilərlər.

Tenderdə iştirak haqqı 100 (yüz) manatdır.

İddiaçılar iştirak haqqını satınalan təşkilatın aşağıdakı hesabına köçürməlidirlər.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İşlər İdarəsi

VÖEN: 1700007431

Bank: DXA

Kod: 210005

VÖEN: 1401555071

M/H: AZ41NABZ01360100000000003944

SWIFT: CTREAZ22

H/H: AZ28CTRE00000000000004138316

Fond: 7, Büdcə təsnifatı kodu: 142330

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri elektron formada təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq edən bank sənədi;

- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 (otuz) bank günü qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifinin ümumi dəyərinin 1 (bir) faizi həcmində bank təminatı (təminatın qüvvədə olma müddəti tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən ən azı 30 (otuz) bank günü çox olmalıdır);

İddiaçılar haqqında tələb olunan sənədlər aşağıdakılardır:

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış (son 2 (iki) ay müddətində alınmış olmalı və sənədin surəti olduqda notarial qaydada təsdiq olunmalı);

- iddiaçının Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış;

- nizamnamə (notarial qaydada təsdiq olunmalı);

- dövlət reyestrindən çıxarış (notarial qaydada təsdiq olunmalı);

- vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN) (notarial qaydada təsdiq olunmalı);

- rekvizitlər (müvafiq bank tərəfindən təsdiq olunmalı);

- maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı (tam 12 ay üzrə olmalı);

- son 1 (bir) il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması;

- yüklülük barədə arayış;

- mühafizə xidmətinin göstərilməsinə dair Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən verilmiş müvafiq lisenziya;

- xidmətə cəlb olunacaq mühafizəçilərin xüsusi peşə hazırlığı, hüquqi, psixoloji, tibbi, əlbəyaxa döyüş və yanğına qarşı hazırlıq kurslarında iştirakına dair sertifikatı;

- mənfəət vergi bəyannaməsi (2020-ci il);

- mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə aid olması barədə Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən verilmiş sənəd (arayış) (iri sahibkarlıq subyektlərinə malik olan iddiaçılar qanuna əsasən bu tenderdə iştirak edə bilməz).

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır. İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal vasitəsilə satınalan təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender proseduru "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun həyata keçiriləcəkdir.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün aşağıdakı şəxsə müraciət etmək olar.

Əlaqələndirici şəxs: Kamran Mustafayev

Ünvan: Bakı şəhəri, Səbail rayonu, İstiqlaliyyət küçəsi, 30 ünvanında yerləşən AMEA Rəyasət Heyətinin inzibati binası.

Telefon: (012) 492 83 98

E-mail: [email protected]

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün sənədləri (tender təklifi və təklifin bank təminatı istisna olmaqla) 16 noyabr 2021-ci il saat 16:00-a, tender təklifini və təklifin bank təminatını isə 24 noyabr 2021-ci il saat 18:00-dək elektron portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən tarixdən gec təqdim olunan təkliflər dövlət satınalmalarının vahid internet portal vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.

İddiaçıların tender təklifi zərfləri 25 noyabr 2021-ci il saat 16:00-da dövlət satınalmalarının vahid internet portal vasitəsilə açılacaqdır. Elektron satınalmanın hər bir iştirakçısı onların təkliflərinin açılışını və qiymətləndirilməsini elektron portal vasitəsilə izləyə bilər.

Qeyd: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal vasitəsilə aparılır.


Ağdam Rayon İcra Hakimiyyəti Ağdam rayonu ərazisində yolların əsaslı təmiri məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, öz tender təkliflərini elektron formada www.etender.gov.az saytına yükləsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlarına malik olmalıdırlar. Tender "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər Ağdam Rayon İcra Hakimiyyətinin aşağıdakı hesabına 500 (beş yüz) manat məbləğində olan vəsaitləri məqsədli maliyyələşdirmə şəklində köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu yuxarıda qeyd olunan internet ünvandan əldə edə bilərlər. Tender sənədləri üçün köçürülmüş vəsait (iştirak haqqı) heç bir halda geri qaytarılmır.

İştirak haqqı: 500,00 (beş yüz) manat

Bank rekvizitləri:

19 saylı Regional Xəzinədarlıq İdarəsi

Ağdam Rayon İcra Hakimiyyəti

VÖEN:  3200033881

h/h: AZ81CTRE00000000000002515231

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

1. İddiaçının vergi şəhadətnaməsinin və nizamnaməsinin təsdiq edilmiş surəti;

2. İddiaçının bank rekvizitləri haqqında məlumat;

3. Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin, habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması haqqında arayış ("Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunun 6-cı "Malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisasına dair tələblər" maddəsinin 6.2.5-ci bəndinə əsasən);

4. İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş mənfəət vergisi bəyannaməsinin surəti;

5. İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;

6. İddiaçının müflis elan olunmaması, əmlakı üzərində həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun olmaması, məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması barədə arayış (müvafiq vergilər idarəsi);

7. Azərbaycan Respublikası Statistika Komitəsindən sahibkarlıq subyekti haqqında arayış;

8. Müvafiq işləri həyata keçirməyə icazə verən lisenziya;

9. Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);

10. Tender təklifi dəyərinin 1%-i həcmində bank təminatı (tender təklifinin təminatının qüvvədə olma müddəti tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü çox olmalıdır).

İddiaçı, tikinti-quraşdırma işlərinə və avadanlıqlara aid xərclərin (üstəlik xərclər, plan yığımı, müvəqqəti bina və qurğuların dəyəri daxil etməklə), vergilərin, rüsumların, lisenziya haqlarının və digər ödənişlərin (nəzərdə tutulmayan işlər üzrə risklər) aparılmasına məsuliyyət daşıyır və göstərilən xərcləri verilmiş təklifdə nəzərə almalıdır.

Tikinti təşkilatları ixtisas dərəcələrinin artırılması məqsədilə birləşə də bilərlər.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədlər (tender təklifi, bank təminatı və tikinti işlərinin qrafiki istisna olmaqla) 17.11.2021-ci il tarixdə saat 17:39-dək, tender təklifi, bank təminatı 25.11.2021-ci il saat 16:39-dək Dövlət Satınalmalarının vahid internet portalı (www.etender.gov.az)vasitəsilə elektron qaydada təqdim etməlidirlər.

İddiaçıların təklifləri 26.11.2021-ci il saat 16:39-da Dövlət Satınalmalarının vahid internet portalında onlayn formatda açılacaqdır. İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak etmək üçün müraciət edə bilərlər.

Əlaqə telefonu: (026) 325 00 06

Faks: (026) 325 00 05

Əlaqələndirici şəxs - İlkin Aslanov.