Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti kafedralarda boş olan aşağıdakı vəzifələri tutmaq üçün MÜSABIQƏ ELAN EDIR
Reklam və elanlar

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti kafedralarda boş olan aşağıdakı vəzifələri tutmaq üçün MÜSABIQƏ ELAN EDIR

Kənd təsərrüfatı texnikası - professor, 2 yer

Heyvandarlıq məhsulları istehsalının texnologiyası  -  dosent, 1 yer

Fizika və riyaziyyat  -  baş müəllim, 1 yer

Mühasibat uçotu və audit  -  baş müəllim, 1 yer

Balıq məhsulları istehsalının texnologiyası  -  baş müəllim, 1 yer

Torpaqşünaslıq  -  baş müəllim, 1 yer

Mövcud Əsasnamənin tələblərinə uyğun sənədləri elan qəzetdə dərc olunduğu gündən başlayaraq 30 gün ərzində rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə aşağıdakı ünvana təqdim etmək lazımdır:

Ünvan: Gəncə şəhəri, Atatürk prospekti 450, ADAU

Tel.: 266-00-56, 266-89-57.

REKTORLUQ.