XƏBƏR LENTİ

Çərşənbə axşamı, 04 May 2021 07:24

TENDER ELANLARI

ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ PENİTENSİAR XİDMƏTİ 2021-ci İLDƏ “PENİTENSİAR XİDMƏT VƏ TABE QURUMLARDA İNZİBATİ BİNALARIN CARİ TƏMİRİ” İŞLƏRİNİN SATIN ALINMASI ÜÇÜN TƏKLİFLƏR SORĞUSU ELAN EDİR
“Penitensiar xidmət və tabe qurumlarda inzibati binaların cari təmiri” işlərinin satınalınması ilin sonunadək başa çatdırılmalıdır.
Təkliflər sorğusunda iştirak etmək üçün iddiaçılar təklif üzrə 100 (bir yüz) manat məbləğində pul vəsaitini aşağıdakı hesaba köçürdükdən sonra əsas şərtlər toplusunu tender komissiyasından ala bilərlər.
Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyinin 1 saylı Xəzinədarlıq İdarəsi
Kod: 210005
VÖEN: 1401555071
Müxbir hesabı: AZ41NABZ01360100000000003944
SWİFT CTREAZ22
Alanın adı: Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidməti
Alanın VÖENİ: 1700246911
Alanın hesabı: AZ63CTRE00000000000002478501
D 3. Büdcə təsnifatının kodu: 142330
D 4. Büdcə səviyyəsinin kodu: 7 fond 7
Təyinat: depozit
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar təkliflər sorğusunda iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
Təkliflər sorğusu proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar sorğuda iştirak etmək üçün Qanunun 28.1-ci maddəsinə uyğun olaraq aşağıdakı sənədləri təqdim edir.
1.Təkliflər sorğusunda iştirak etmək üçün yazılı müraciət
2.Təkliflər sorğusunda iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi
3.Təklif (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır)
4.Təklifin dəyərinin 1%-i həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır)
5.Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması barədə vergi orqanlarından arayış
6.İddiaçının son 1 ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti
7.İddiaçının son 1 ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı.
İddiaçılar təkliflərini bank təminatı və malgöndərən haqqında tələb edilən sənədləri imzalanmış və möhürlənmiş ikiqat zərfdə 07 may 2021-ci il saat 17:00-a Penitensiar xidmətin Nizami 114 ünvanına təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan gec təqdim edilən zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
İddiaçıların təklifləri 08 may 2021-ci il saat 11:00 tarixində açılacaqdır. İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.
Satınalma müqaviləsi üzrə ödənişlər aşağıdakı qaydada aparılacaqdır: köçürmə yolu ilə.
Müqavilənin 2 %-i həcmində bank təminatı tələb ediləcəkdir.
Təklif olunan qiymətlərdə malların (işlərin və xidmətlərin) qiymət dəyərindən başqa nəqliyyat, sığorta, vergi, gömrük rüsumları və digər xərclər də daxil olmaqla göstərilməlidir.
Göndərilən mallar, yerinə yetiriləcək işlər və xidmətlər aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir: keyfiyyətli olmalı, qiymət kotirovkalarında göstərilən mallara (işlər və xidmətlərə) tam şəkildə uyğun gəlməli, müvafiq standartlara cavab verməli və işlər vaxtında yerinə yetirilməlidir.


ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ PENİTENSİAR XİDMƏTİ 2021-ci İLDƏ “PENİTENSİAR XİDMƏT TABE QURUMLARININ İŞİNİN SƏMƏRƏLİ TƏŞKİLİ ÜÇÜN XÜSUSİ AVADANLIĞIN” SATIN ALINMASI ÜÇÜN TƏKLİFLƏR SORĞUSU ELAN EDİR
“Penitensiar xidmət tabe qurumlarının işinin səmərəli təşkili üçün xüsusi avadanlığın” satın alınması ilin sonunadək başa çatdırılmalıdır.
Təkliflər sorğusunda iştirak etmək üçün iddiaçılar təklif üzrə 100 (bir yüz) manat məbləğində pul vəsaitini aşağıdakı hesaba köçürdükdən sonra əsas şərtlər toplusunu tender komissiyasından ala bilərlər.
Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyinin 1 saylı Xəzinədarlıq İdarəsi
Kod: 210005
VÖEN: 1401555071
Müxbir hesab: AZ41NABZ01360100000000003944
SWİFT CTREAZ22
Alanın adı: Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidməti
Alanın vöeni: 1700246911
Alanın hesabı: AZ63CTRE00000000000002478501
D 3. Büdcə təsnifatının kodu: 142330
D 4. Büdcə səviyyəsinin kodu: 7 fond 7
Təyinat: depozit
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar təkliflər sorğusunda iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
Təkliflər sorğusu proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar sorğuda iştirak etmək üçün Qanunun 28.1-ci maddəsində uyğun olaraq aşağıdakı sənədləri təqdim edir.
1.Təkliflər sorğusunda iştirak etmək üçün yazılı müraciət
2.Təkliflər sorğusunda iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi
3.Təklif (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır)
4.Təklifin dəyərinin 1%-i həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır)
5.Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması barədə vergi orqanlarından arayış
6.İddiaçının son 1 ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti
7.İddiaçının son 1 ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı.
İddiaçılar təkliflərini, bank təminatı və malgöndərən haqqında tələb edilən sənədləri imzalanmış və möhürlənmiş ikiqat zərfdə 07 may 2021-ci il saat 17:00-a Penitensiar xidmətin Nizami 114 ünvanına təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan gec təqdim edilən zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
İddiaçıların təklifləri 08 may 2021-ci il saat 11:00 tarixdə açılacaqdır. İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.
Satınalma müqaviləsi üzrə ödənişlər aşağıdakı qaydada aparılacaqdır: köçürmə yolu ilə
Müqavilənin 2 %-i həcmində bank təminatı tələb ediləcəkdir.
Təklif olunan qiymətlərdə malların (işlərin və xidmətlərin) qiymət dəyərindən başqa nəqliyyat, sığorta, vergi, gömrük rüsumları və digər xərclər də daxil olmaqla göstərilməlidir.
Göndərilən mallar, yerinə yetiriləcək işlər və xidmətlər aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir: keyfiyyətli olmalı, qiymət kotirovkalarında göstərilən mallara (işlər və xidmətlərə) tam şəkildə uyğun gəlməli, müvafiq standartlara cavab verməli və işlər vaxtında yerinə yetirilməlidir.


ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ PENİTENSİAR XİDMƏTİ 2021-ci İLDƏ “PENİTENSİAR XİDMƏT VƏ TABE QURUMLARDA İNZİBATİ BİNALARIN ƏSASLI TƏMİRİ” İŞLƏRİNİN SATIN ALINMASI ÜÇÜN TƏKLİFLƏR SORĞUSU ELAN EDİR
“Penitensiar Xidmət və tabe qurumlarda inzibati binaların əsaslı təmiri” işlərinin satınalınması ilin sonunadək başa çatdırılmalıdır.
Təkliflər sorğusunda iştirak etmək üçün iddiaçılar təklif üzrə 100 (bir yüz) manat məbləğində pul vəsaitini aşağıdakı hesaba köçürdükdən sonra əsas şərtlər toplusunu Tender Komissiyasından ala bilərlər.
Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyinin 1 saylı Xəzinədarlıq İdarəsi
Kod: 210005
VÖEN: 1401555071
Müxbir hesabı: AZ41NABZ01360100000000003944
SWİFT CTREAZ22
Alanın adı: Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidməti
Alanın VÖENİ: 1700246911
Alanın hesabı: AZ63CTRE00000000000002478501
D 3. Büdcə təsnifatının kodu: 142330
D 4. Büdcə səviyyəsinin kodu: 7 fond 7
Təyinat: depozit
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar təkliflər sorğusunda iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
Təkliflər sorğusu proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar sorğuda iştirak etmək üçün Qanunun 28.1-ci maddəsinə uyğun olaraq aşağıdakı sənədləri təqdim edir.
1.Təkliflər sorğusunda iştirak etmək üçün yazılı müraciət
2.Təkliflər sorğusunda iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi
3.Təklif (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır)
4.Təklifin dəyərinin 1%-i həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır)
5.Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması barədə vergi orqanlarından arayış
6.İddiaçının son 1 ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti
7.İddiaçının son 1 ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı.
İddiaçılar təkliflərini, bank təminatı və malgöndərən haqqında tələb edilən sənədləri imzalanmış və möhürlənmiş ikiqat zərfdə 07 may 2021-ci il saat 17:00-a Penitensiar xidmətin Nizami 114 ünvanına təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan gec təqdim edilən zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
İddiaçıların təklifləri 08 may 2021-ci il saat 11:00 tarixində açılacaqdır. İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.
Satınalma müqaviləsi üzrə ödənişlər aşağıdakı qaydada aparılacaqdır: köçürmə yolu ilə.
Müqavilənin 2 %-i həcmində bank təminatı tələb ediləcəkdir.
Təklif olunan qiymətlərdə malların (işlərin və xidmətlərin) qiymət dəyərindən başqa nəqliyyat, sığorta, vergi, gömrük rüsumları və digər xərclər də daxil olmaqla göstərilməlidir.
Göndərilən mallar, yerinə yetiriləcək işlər və xidmətlər aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir: keyfiyyətli olmalı, qiymət kotirovkalarında göstərilən mallara (işlər və xidmətlərə) tam şəkildə uyğun gəlməli, müvafiq standartlara cavab verməli və işlər vaxtında yerinə yetirilməlidir.


Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti “Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində 1 və 2 saylı tədris binalarında və 1 saylı tədris binasının fasadında kompozit panellərin (ALKOPON) cari təmiri” işləri üzrə tender elan edir.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq, yuxarıda göstərilən işlər üzrə tender təkliflərini elektron qaydada təqdim etsinlər.
Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilələrin vaxtında yerinə yetirilməsi, analoji işlərində təcrübəsi, maliyyə vəziyyəti.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə imkanlarına malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 300 (üç yüz) AZN məbləğində iştirak haqqını aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində əsas Şərtlər toplusunu elektron portaldan (etender.gov.az) əldə edə bilərlər (əlaqələndirici şəxs: V.R.Ələkbərov, telefon: 538-75-07).
İştirak haqqı bu hesaba köçürülməlidir:
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
Ünvan: AZ 1073, Bakı şəhəri, Ayna Sultanova küçəsi, 11.
VÖEN: 1300430721
H/h: AZ36AİİB33070019443307889103
Kapital bankın Yasamal filialı
KOD - 200037, VÖEN: 9900003611
M/h: AZ37NABZ01350100000000001944
S.W.İ.F.T.AİİBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün elektron müraciət;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı gündən ən azı 30 bank günü qüvvədə qalmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq orqanlarından arayış;
- Son 1 (bir) il ərzində fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
- iddiaçının son 1 (bir) il ərzində maliyyə vəziyyəti haqqında bank tərəfindən verilmiş arayışı;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq sertifikatları.
Tender proseduru “Dövlət Satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank zəmanəti istisna olmaqla) 31.05.2021-ci il saat 15:00-dək, tender təklifi və bank zəmanətini 08.06.2021-ci il saat 15:00-dək elektron portala (etender.gov.az) təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 09.06.2021-ci il saat 15:00-da elektron qaydada (etender.gov.az) açılacaqdır.
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri tenderdə iştirak edə bilərlər.


Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzi Polietilen paketlərin (tibbi tullantılar, məişət tullantıları və s. üçün) satınalınması ilə əlaqədar
AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDIR
Lot 1 - Polietilen paketlərin satınalınması.
Tenderin iştirakçılarına təklif olunur ki, https://www.etender.gov.az/- dövlət satınalmalarının vahid internet Portalına (Portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı məlumatı əldə etsinlər.
Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar lot üzrə müəyyən edilən məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə üzrə təkliflərini portal vasitəsi ilə təqdim edə bilərlər.
Bank rekvizitləri:
Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod: 210005
VÖEN: 1401555071
M/h:AZ41NABZ01360100000003003944
S.W.İ.F.T. BİK CTREAZ 22
Milli Onkologiya Mərkəzi
İBAN: AZ74CTRE00000000000004448470
VÖEN:1300597461
Büdcə təsnifatının kodu: 142330
Büdcə səviyyəsinin kodu: 7
Tenderdə iştirak haqqı 50 (əlli) manat.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
1. Portalda tələb olunan sənədlər bölməsi üzrə:
1.Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi
2. Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında vergi orqanından arayış
3. İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatlarının surəti
4.Tender təklifi dəyərinin 1%-i həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır)
5.Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır)
6. İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı
7.Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması haqqında vergi orqanından arayış (yüklülük barədə)
8.İddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə, rekvizitləri
9.İddiaçının mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektinə aid edilməsi barədə statistika orqanından arayış
10. İşlərin yerinə yetirilməsi üçün analoji işlərdə təcrübəsi, iddiaçının potensial texniki və kadr imkanları haqqında rəsmi məlumat, mallara aid mənşə şəhadətnamələrivə uyğunluq sertifikatları.
2. Portalda texniki meyarlar üzrə:
Portalın texniki bölümündə qiymətləndirməni aparmaq üçün iddiaçı tərəfindən müvafiq sənədlər yüklənməlidir.
3. Maliyyə təklifi bölməsi üzrə:
1.Tender təkiifi dəyərinin 1%-i həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı gündən sonra azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır).
2. Tender təklifi (tender zərflərinin açıldığı gündən sonra azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır).
İddiacılar tenderdə iştirak etmək üçün ixtisas göstəricilərinə dair tələb olunan sənədləri 31.05.2021-ci il saat 14:00 tarixinə qədər Portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
Tender təklifi ilə bank təminatı sənədlərini 08.06.2021-ci il saat 15:30 tarixinə qədər Portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
Göstərilən tarixdən gec təqdim olunan təkliflər dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.
İddiaçının təklifləri 09.06.2021-ci il saat 14:00 tarixində açılacaqdır.
İddiaçılar açılışın nəticələri ilə Portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdir (xarici dildə olan tender sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). İddiaçı tender ilə bağlı sualları Portal vasitəsi ilə Satınalan təşkilata ünvanlaya bilər.
Tender proseduru “Dövlər Satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.
Tender haqqında əlavə məlumatları portal vasitəsilə “suallar və cavablar/şikayətlər” bölməsindən almaq olar.
QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada Portal vasitəsi ilə aparılır.


Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyi Publik Hüquqi Şəxsi
AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR
Məişət avadanlıqlarının alınması və quraşdırılması işlərinin satın alınması.
“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 50-1.1-ci maddəsinə əsasən açıq tender üsulunu tətbiq etməklə elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqədə yalnız mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri iştirak edə bilərlər.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, https://www.etender.gov.az/ - dövlət satınalmalarının vahid internet portalına (Portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.
İştirak haqqının ödənilməsi yalnız “ASAN ödəniş” vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər müsabiqəyə daxil olduqdan sonra “Asan ödəniş et” düyməsini sıxaraq aidiyyəti keçid vasitəsilə lot üzrə 100 manat məbləğində iştirak haqqını ödəyərək Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Portal vasitəsilə əldə edə bilərlər. İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Malgöndərənlərlə vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsi aparan vəzifəli şəxs: Tural Gülüşov, tel.: (055) 455 31 30.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
1.Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə təsdiqedici sənəd
2.İddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və bank rekvizitləri (iddiaçının hüquqi sənədlərinin surəti notarial qaydada təsdiqli olmalıdır)
3.Tender təklifi (təklif zərflər açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır)
4.Tender təklifi dəyərinin 1%-i həcmində bank təminatı (tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü çox olmalıdır)
5.Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması, habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış
6.İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti
7.İddiaçının mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektinə aid edilməsi barədə müvafiq dövlət statistika orqanından arayış
8.İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı
9.Satınalma müqaviləsinin icrasını təmin etmək üçün müvafiq sahədə peşəkarlığı, təcrübəsi, texniki imkanları, işçi qüvvəsi, idarəetmə səriştəsi və etibarlığının olması
10.Öz əmlakından sərbəst və məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, habelə ödəmə qabiliyyətinin olması
11.Müflis elan olunmaması, əmlakı üzərinə həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun olmaması, məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması
12.Satınalma prosedurlarının başlanmasından əvvəlki 5 il ərzində özlərinin, habelə işlərini idarə edənlərin, qulluqçularının peşəkar fəaliyyətləri, yaxud satınalma müqaviləsinin bağlanması üçün ixtisas göstəricilərini yanlış göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə görə məhkum olunmaması, yaxud onların müvafiq peşə fəaliyyətləri ilə məşğul olmasının məhkəmə qaydasında qadağan edilməməsi
13.İddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq sertifikatları.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). İddiaçılar tenderlə bağlı sualları Portal vasitəsilə Satınalan Təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün tender təklifi və tender təklifinin bank təminatı istisna olmaqla, tələb olunan digər sənədləri 26.05.2021-ci il saat 11:00-a qədər və tender təklifi ilə bank təminatı sənədlərini 04.06.2021-ci il saat 18:00-a qədər Portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər. İddiaçıların təklifləri 07.06.2021-ci il saat 11:00-da açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələri ilə Portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.
Qeyd: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada Portal vasitəsilə aparılır.


BAKI ŞƏHƏR MƏNZİL KOMMUNAL TƏSƏRRÜFAT DEPARTAMENTİNİN SANİTARİYA VƏ TEXNİKİ TƏMİZLİK İDARƏSİ İDARƏNİN NƏZDİNDƏ FƏALİYYƏT GÖSTƏRƏN “TOPLAN” SAHİBSİZ İTLƏRƏ QAYĞI MƏRKƏZİ SAHƏSİNƏ “4 SİLİNDRLİ/1600sm3 SADƏ BENZİN MÜHƏRRİKLİ UNİVERSAL TİPLİ AVTOMOBİLİN SATIN ALINMASI” İLƏ ƏLAQƏDAR
AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 (bir) LOT üzrə keçirilir: “4 silindrli/1600sm3 sadə benzin mühərrikli universal tipli avtomobilin satın alınması”
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, https://www.etender.gov.az/ - dövlət satınalmalarının vahid internet Portalına (Portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı məlumatı əldə etsinlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlarına malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lot üzrə aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını Portal üzərindən “ASAN ödəniş” sisteminə keçid edərək göstərilən hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Portal vasitəsilə əldə edə bilərlər.
İştirak haqqı 100 manat
Alan: Sanitariya və Texniki Təmizlik İdarəsi
H/H: AZ77CTRE00000000000002517243
VÖEN: 1500194341
Kitab nömrəsi: 011296/2517243
Bank: Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kodu: 210005
VÖEN: 1401555071
Müxbir hesab: AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T CTREAZ22
Büdcə səviyyəsinin kodu: 7y
İqtisadi təsnifat kodu:142330
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri Portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər:
1.Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi-ASAN PAY portalından link
2.Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır)
3.Tender təklifi dəyərinin 1%-i həcmində bank təminatı (tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü çox olmalıdır)
4.Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış
5.İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti
6.İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı
7.İddiaçının tam adı (hüquqi statusu, nizamnaməsi) qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri
8.Digər sənədlər.
İddiaçılar tender ilə bağlı sualları Portal vasitəsilə Satınalan Təşkilata ünvanlaya bilərlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır).
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 01.06.2021-ci il 10:00-a qədər, tender təklifi və bank təminatını isə 09.06.2021-ci il 17:00-a qədər Portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər. İddiaçıların təklifləri 10.06.2021-ci il 10:00 tarixində açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələri ilə Portal vasitəsi ilə tanış ola bilərlər.
QEYD: Tender də iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada Portal vasitəsilə aparılır.


İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi PHŞ dəftərxana və təsərrüfat mallarının satınalınmasına
AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, öz tender təkliflərini dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron formada təqdim etsinlər. Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, podratçının aidiyyəti xidmətlər üzrə ixtisas göstəricilərinin uyğunluğu.
Müqavilənin tələb olunan yerinə yetirilmə müddəti: 31.12.2021-ci il tarixinə kimidir.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün elektron qaydada əlaqələndirici şəxsə müraciət edə bilərsiniz.
Əlaqələndirici şəxs: (Məmmədova Günay).
Ünvan: Bakı şəhəri, Zərdabi 96.
Maraqlananlar tenderin Əsas şərtlər toplusunu (Əsas şərtlər toplusu Azərbaycan dilində hazırlanmışdır) tenderdə iştirak etmək üçün elektron müraciət etdikdən və aşağıda qeyd olunan hesaba məbləğ 150 (yüz əlli) manat məbləğində vəsaiti ödədikdən sonra dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada ala bilərlər. Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi PHŞ
Hesab: AZ86CTRE00000000000002128402
VÖEN: 1300204371
Bank: DÖVLƏT XƏZİNƏDARLIQ AGENTLİYİ
VÖEN: 1401555071
Kodu: 210005
M/H: AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T: CTREAZ22
142330 fond 7
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı statusu almaq və tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təsdiq olunmuş qaydada elektron formada təqdim etməlidirlər:
1. İştirak haqqının ödənilməsini təsdiq edən bank sənədi
2. Tender təklifi (tender təklifləri zərflərin açıldığı gündən sonra azı 30 (otuz) bank günü qüvvədə olmalıdır)
3. Tender təklifinin birinci əlavəsi kimi tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir) faizi məbləğində tender təklifinin təminatı - bank zəmanəti (təminatın qüvvədə olma müddəti tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən azı 30 (otuz) bank günü çox olmalıdır)
4. Malgöndərən (podratçı) haqqında tələb olunan sənədlər. Bu sənədlərə aşağıdakılar daxildir:
4.1. Malgöndərənin (podratçının) tam adı, hüquqi statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
4.2. Malgöndərənin (podratçının) son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyət dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi;
4.3. Malgöndərənin (podratçının) ixtisas göstəricilərinə dair məlumat (bu məlumatlar tenderin Əsas şərtlər toplusunda tələb olunan sənədlərdə və formalarda təqdim olunmalıdır).
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanlarından arayışlar;
- Vergilər Nazirliyi tərəfindən həmin iddiaçıların işçilərinin sayı, əmlakları, avadanlıqları, lazımi texniki imkanlarının olmasına dair rəsmi arayış;
4.4. İddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq sertifikatları.
Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 4-cü bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 26.05.2021-ci il saat 15:00 tarixə kimi Tender Komissiyasına dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron təqdim etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender təkliflərini 04.06.2021-ci il, saat 17:00-a qədər elektron portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
Göstərilən tarixdən gec təqdim olunan təkliflər dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.
Tender təklifləri zərfləri 07.06.2021-ci il tarixində saat 15:00-da elektron portal vasitəsilə açılacaqdır.


“Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi” Publik Hüquqi Şəxsi
AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 011 LOT üzrə keçirilir:
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, https://www.etender.gov.az/ - dövlət satınalmalarının vahid internet Portalına (Portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımı maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyən şəxslər lot üzrə müəyyən edilən məbləğdə iştirak haqqını “ASAN Ödəniş” sistemi ilə hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş Əsas Şərtlər Toplusunu əldə edə və müsabiqə üzrə təkliflərini Portal vasitəsi ilə təqdim edə bilərlər
Lot 011 - Müxtəlif promo materiallarının hazırlanmasının (tərtibat, dizayn) və ofis ləvazimatlarının satın alınması
İştirak haqqı: 80 manat.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Benefisiar: “Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi” Publik Hüquqi Şəxsi
VÖEN: 1404647361
Hesab: AZ95İBAZ38090019446334693209
Bank: ABB Səbail filialı
VÖEN: 9900001881
Müxbir hesab:
AZ03NABZ01350100000000002944
SWİFT: İBAZAZ2X Kod: 805056
Tenderdə iştirak etmək üçün iddiaçılar aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
1.Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması barədə müvafiq vergi orqanından arayış;
2.İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
3.İddiaçının son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə arayış;
4.İddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və bank rekvizitləri
5.Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
6.Tender təklifi dəyərinin 1 %-i həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);
7.Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə aid olması ilə bağlı məlumat.
Əsas Şərtlər Toplusunda müəyyən edilmiş digər müvafiq sənədlər
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). İddiaçılar tender ilə bağlı sualları Portal vasitəsilə Satınalan Təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun dövlət satınalmalarının vahid internet portalı (www.etender.gov.az) vasitəsilə keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün ilkin sənədləri 27.05.2021-ci il, saat 15:00 tarixinə qədər və tender təkliflərini 07.06.2021-ci il, saat 15:15 tarixinə qədər PORTAL VASİTƏSİLƏ təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 08.06.2021-ci il, saat 15:00 tarixində açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələri ilə Portal vasitəsi ilə tanış ola bilərlər.
QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.
Əlaqələndirici şəxs: Təranə Babayeva, Satınalma mütəxəssisi.
Telefon nömrəsi: +994(77) 677-88-78; e-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır. .


“AzerGold” QSC
AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR
Tender 1 LOT üzrə keçirilir:
“Microsoft 365” lisenziyalarının satın alınması
Tender iştirakçıları https://www.etender.gov.az dövlət satınalmalarının vahid internet Portalına (Portal) elektron imzalar vasitəsilə daxil olmaqla tender haqqında ətraflı məlumatı əldə edə bilərlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. İxtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsində analoji işlərdə təcrübəsi, maliyyə vəziyyəti, müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi üçün zəruri potensial meyarlara üstünlük veriləcəkdir.
İştirak haqqının ödənilməsi yalnız Asan Ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Müsabiqədə iştirak etmək üçün portal üzərindən müsabiqəyə daxil olduqdan sonra “Asan Ödəniş et” düyməsini sıxaraq aidiyyatı keçid vasitəsilə ödənişi etdikdən sonra müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz.
İştirak haqqı - 50 AZN
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:
1.Tenderdə iştirak üçün müraciət ərizəsi;
2.Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
3.Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
4.Tender təklifi dəyərinin 1 %-i həcmində tender təklifinin təminatı (təminatın qüvvədə olma müddəti tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü çox olmalıdır);
5.İddiaçının son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank tərəfindən verilmiş arayış;
6.İddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və bank rekvizitləri;
7.Digər müvafiq sənədlər (Əsas Şərtlər Toplusunda müəyyən edilmiş müvafiq sənədlər).
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır).
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasıın Qanununa uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderlə bağlı sualları Portal vasitəsilə satınalan təşkilata ünvanlaya bilərlər.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 31 may 2021-ci il saat 15:00-a qədər, tender təklifi və bank təminatını isə 08 iyun 2021-ci il saat 15:00-a qədər Portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 09 iyun 2021-ci il saat 15:00-da açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələri ilə Portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.
Qeyd: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada Portal vasitəsilə aparılır.


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA VƏTƏNDAŞLARA XİDMƏT VƏ SOSİAL İNNOVASİYALAR ÜZRƏ DÖVLƏT AGENTLİYİ
AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR
Tender predmeti: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Aparatında və “ASAN xidmət” mərkəzlərində mövcud olan liftlərə, eskalatorlara və fotosel qapılara illik texniki dəstək xidmətinin satın alınması.
Tenderdə iştirak etmək istəyən iddiaçılara təklif olunur ki, https://etender.gov.az/ dövlət satınalmalarının vahid internet Portalına (Portal) elektron imza (və ya “ASAN imza”) vasitəsi ilə daxil olaraq tender haqqında ətraflı məlumat əldə etsinlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlarına malik olmalıdırlar.
İştirak haqqı: 350 AZN
İştirak haqqının ödənilməsi yalnız Asan Ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Müsabiqədə iştirak etmək üçün müsabiqəyə daxil olduqdan sonra “Asan Ödəniş et” düyməsini sıxaraq aidiyyatı keçid vasitəsilə ödənişi etdikdən sonra müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- İddiaçının tenderdə iştirak etmək və satınalma müqaviləsini bağlamaq səlahiyyətinin olması haqqında sənəd;
- Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə təsdiqedici sənədi;
- Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- Tender təklifi dəyərinin 1 %-i həcmində bank təminatı (tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü çox olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;
- İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
- İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması;
- İddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
- İddiaçının müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq sertifikatları;
- İddiaçının analoji işlərdə təcrübəsi, potensial texniki və kadr imkanları haqqında rəsmi məlumatı;
- Malgöndərənin (podratçıların) mikro, kiçik,orta və iri sahibkarlıq subyektlərinə aid olmasına bağlı məlumat.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). İddiaçılar tender ilə bağlı sualları Portal vasitəsilə Satınalan Təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün ixtisas göstəricilərinə dair sənədləri 01.06.2021 12:00 tarixinə qədər və tender təklifi ilə bank təminatı sənədlərini 09.06.2021 17:00 tarixinə qədər PORTAL VASİTƏSİLƏ təqdim etməlidirlər. İddiaçıların təklifləri 10.06.2021 12:00 tarixində açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələri ilə Portal vasitəsi ilə tanış ola bilərlər.
QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA VƏTƏNDAŞLARA XİDMƏT VƏ SOSİAL İNNOVASİYALAR ÜZRƏ DÖVLƏT AGENTLİYİ
AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR
Tender predmeti: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Aparatında və “ASAN xidmət” mərkəzləri üçün dəftərxana ləvazimatlarının satınalınması
Tenderdə iştirak etmək istəyən iddiaçılara təklif olunur ki, https://etender.gov.az/ dövlət satınalmalarının vahid internet Portalına (Portal) elektron imza (və ya “ASAN imza”) vasitəsi ilə daxil olaraq tender haqqında ətraflı məlumat əldə etsinlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlarına malik olmalıdırlar.
İştirak haqqı: 300,0 AZN
İştirak haqqının ödənilməsi yalnız Asan Ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Müsabiqədə iştirak etmək üçün müsabiqəyə daxil olduqdan sonra “Asan Ödəniş et” düyməsini sıxaraq aidiyyatı keçid vasitəsilə ödənişi etdikdən sonra müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- İddiaçının tenderdə iştirak etmək və satınalma müqaviləsini bağlamaq səlahiyyətinin olması haqqında sənəd;
- Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə təsdiqedici sənədi;
- Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- Tender təklifi dəyərinin 1 %-i həcmində bank təminatı (tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü çox olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;
- İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
- İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması;
- İddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
- İddiaçının müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq sertifikatları;
- İddiaçının analoji işlərdə təcrübəsi, potensial texniki və kadr imkanları haqqında rəsmi məlumatı;
- Malgöndərənin (podratçıların) mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinə aid olmasına bağlı məlumat.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). İddiaçılar tender ilə bağlı sualları Portal vasitəsilə Satınalan Təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün ixtisas göstəricilərinə dair sənədləri 01.06.2021 11:00 tarixinə qədər və tender təklifi ilə bank təminatı sənədlərini 09.06.2021 17:00 tarixinə qədər PORTAL VASİTƏSİLƏ təqdim etməlidirlər. İddiaçıların təklifləri 10.06.2021 11:00 tarixində açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələri ilə Portal vasitəsi ilə tanış ola bilərlər.
QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.


Sabunçu Rayon Mühafizə İdarəsi tərəfindən mühafizəsi həyata keçirilən obyektlərdə mövcud olan 6 (ədəd) stasionar polis postunun əsaslı təmiri və idarənin inzibati binasının ətrafında metlax tavalarının döşəmə daşlarının yenisi ilə əvəz olunması, qranit üzlük daşının döşənməsi işlərinin satın alınması ilə əlaqədar
AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, https://www.etender.gov.az/ - dövlət satınalmalarının vahid internet Portalına (Portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar lot üzrə müəyyən edilən məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə üzrə təkliflərini Portal vasitəsi ilə təqdim edə bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs: İbrahim Ağalarlı
Ünvan: AZ1040, Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Yavər Əliyev, 12
E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.
Tel: (055) 211-74-77
İştirak haqqı:
Lot 1: 200 (iki yüz) manat
Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:
Sabunçu Rayon Mühafizə İdarəsi
Hesab: AZ85AİİB380900C9445141837111
VÖEN: 1800105751
Bank: “Kapital Bank” ASC, Nəsimi filialı
Kodu: 200112
M/H: AZ37NABZ01350100000000001944
S.W.İ.F.T: AİİBAZ2XXX
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi dəyərinin 1 % -i həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü (tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü çox) qüvvədə olmalıdır);
-Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin, habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;
-iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
-iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
-müvafiq sahibkarlıq fəaliyyəti növünün həyata keçirilməsi və ya müəyyən hərəkətlərin yerinə yetirilməsi üçün müvafiq lisenziyaya və ya icazəyə malik olması;
-iddiaçının tam adı hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
-İddiaçının mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin meyarlarına uyğun olması.
Tender təklifi Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır).
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 02 iyun 2021-ci il saat 11:00-a qədər, tender təklifi və bank təminatını isə 10 iyun 2021-ci il saat 11:00-a qədər Portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 11 iyun 2021-ci il saat 11:00-da açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələri ilə Portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.
Qeyd: Tenderdə iştirak, təkliflərin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar elektron qaydada Portal vasitəsilə aparılır.


“Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir:
“Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” ASC Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Sahil qəsəbəsinin şimal-şərq hissəsində, Bakı-Salyan şosesinin 27-29-cu kilometrliyində yerləşən “Yeni şəhər” kompleksində müxtəlif adda təmir işlərinin yerinə yetirilməsi
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, https://etender.gov.az/ dövlət satınalmalarının vahid internet portalına elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.
İddiaçı iştirakçı statusunu almaq üçün lot üzrə müəyyən edilən məbləğdə iştirak haqqını Asan Ödəniş vasitəsilə həyata keçirə bilər.
Əlaqə telefonu (mobil): (077) 277-11-93
Əlaqə telefonu (şəhər): (012) 505-95-11 (daxili 420)
Əlaqələndirici şəxs: Fərid Mahmudov
Elektron poçt: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.
İştirak haqqı: 100 (yüz) manat
İştirak haqqı yalnız ASAN Ödəniş Sistemi vasitəsi ilə qeyd edilən rekvizitlərə ödənilməlidir.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Tenderdə iştrak edən İddiaçılar aşağıda qeyd olunan sənədləri təqdim etməlidir:
1. Tender təklifi (təkliflərin açıqlandığı tarixindən sonra azı 30 (otuz) bank günü qüvvədə olmalıdır);
2. Tender təklifi dəyərinin 1 (bir) faizi həcmində bank təminatı (təkliflərin açıqlandığı tarixindən sonra azı 60 (altmış) bank günü qüvvədə olmalıdır);
3. Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərinin, habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış (05.01.2021-ci il tarixindən sonra alınmalıdır.);
4. İddiaçının son 1 (bir) ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təqdim olunmuş maliyyə hesabatı (2020-ci il üzrə vergi orqanına təqdim edilmiş mənfəət (gəlir) vergisinin bəyannaməsinin surəti);
5. İddiaçının son 1 (bir) ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı (əsli);
6. İddiaçının tam adı hüquqi statusu, nizamnaməsi qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
7. İddiaçının mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinə aid olması ilə bağlı məlumat (arayış Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən alınmalıdır)
8. İddiaçılar müvafiq satınalma müqaviləsini təmin etmək üçün müvafiq sahədə peşəkarlığının, kadr potensialı, işçi qüvvəsi və texniki imkanlarının olması barədə məlumatlar;
9. İşlərə cəlb olunacaq mütəxəssislərin peşə səviyyəsini təsdiq edən sənəd (diplom, şəadətnamə, sertifikat);
10. Müvafiq sahibkarlıq fəaliyyəti növünün həyata keçirilməsi və ya müəyyən hərəkətlərin yerinə yetirilməsi üçün müvafiq lisenziya (xüsusi icazə);
11. İddiaçının son 5 (beş) illik anoloji iş təcrübəsi, yerinə yetirdiyi işlər və müqavilələr barədə məlumatlar.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır. (xarici dildə olan sənədlər Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). İddiaçılar tender ilə bağılı sualları Portal vasitəsi ilə Satınalan təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün ixtisas göstəricilərinə dair sənədləri 31.05.2021-ci il saat 12:00 tarixinə qədər və tender təklifi ilə bank təminatı sənədlərini 08.06.2021-ci il saat 17:00 tarixinə qədər DÖVLƏT SATINALMALARI PORTALI VASİTƏSİLƏ təqdim etməlidirlər. İddiaçıların təklifləri 09.06.2021-ci il saat 12:00 tarixində açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələri ilə portal vasitəsi ilə tanış ola bilərlər.


GENERAL PROCUREMENT and MARKET SOUNDINGNOTICE
Call for
GENERAL EXPRESSION of INTEREST
To Supply Information and Communication Technology (ICT) Products
Country: Republic of Azerbaijan
Project: Additional Financing for Judicial Services and Smart Infrastructure Project
Practice area/sector: Governance
Loan No: 9058-AZ
Project ID No: P144700
The Republic of Azerbaijan hasreceivedcredit from the World Bank towards the Additional Financing for Judicial Services and Smart Infrastructure Project (AF JSSIP) and intends to apply part of the proceeds to payments for goods, works, non-consulting services and consulting services to be procured under this project to be implemented by the Ministry of Justice (MOJ).The project will be jointly financed by the Ministry of Finance of the Republic of Azerbaijan.
The project, among other requirements, includesICT procurement (both hardware &software), underthe following components:
- Component A: Judicial Service Delivery Improvements. The AF will expand the scope of the parent project's component 1 by financing goods and consulting services for: (i) extending the provision of selected justice e-services (e-Courts) to two additional regions - Ganja and Shirvan; (ii) scaling-up the pilots developed and tested under the parent project to support access to justice measures for equal access to women, and other vulnerable groups in both urban and rural areas; and (iii) support operationalization of the new Law on Mediation, piloting private bailiff offices to improve access to justice services by small businesses.
- Component B: Strengthening Institutional Capacity and Efficiency. This component will further strengthen information management and operational capacity of justice sector entities to support the provision of selected justice services; and (ii) strengthen the professional capacity of judges and staff and other justice sector stakeholders and entities, through the provision of goods, consultants' services and training, and the carrying out of minor rehabilitation activities. This support will be informed by lessons learned under the parent project, to help consolidate ICT systems and promote new ones, and expand ongoing skills-building efforts for justice sector officials and stakeholders.
- Component D: Project Management and Coordination. The AF will continue to fund the PIU, including local and international experts, for the completion of parent project tasks and implementation of the AF activities. Funding of the PIU will include (a) fund the PIU, including local and international experts, (b ) support for project coordination and outreach in justice entities, courts and other stakeholders including provision of experts, training workshops and organization of conferences; (c) incremental operating costs; (d ) the Project Audit for the parent and the AF projects; and (e ) preparation of the Implementation Completion and Results (ICR) report.
- Component E: Piloting of Transformative Technology (TT) for Justice Sector Performance and Service Delivery Improvements. It will pilot deployment of TT for improved performance management and justice service delivery to citizens and businesses, in line with best international practices of data privacy rules and standards and the judiciary's strategic framework for digital excellence and the GOA's legal and regulatory framework for innovation, e-Government and statistics, the AF will leverage state-of-the-art data centers and other ICT capabilities of the justice sector that were supported under the parent project to Artificial Intelligence and Business Intelligence for quality policy decision-making and efficient service provision.
Procurement of contracts financed by the World Bank will be conducted through the procedures as specified in the World Bank's Procurement Regulations for IPF Borrowers July 2016, revised in November 2017 and August 2018 (Procurement Regulations), and is open to all eligible firms and individuals as defined in the Procurement Regulations. After project negotiations, the World Bank shall arrange the publication on its external website of the agreed initial procurement plan and all subsequent updates once it has provided a no objection.
This MARKET SOUNDING call, specifically asks all eligible ICT firms, involved in supply of both hardware and/orsoftware products, who are interested to work in the Azerbaijanimarket, orare already working in the Azerbaijanimarket, to express their interest by submitting their interest along with readily available documents that showcase their ICT capacity to the address below within one week after publication of this Market Sounding Notice.
Such documents could elaborate on the firm's human capital and technical capacity, substantial ICT contracts handled in the past 10 years, etc. The firms expressing interest will be receiving a questionnaire to complete their information as needed.
Subsequently, specific procurement notices for contracts subject to open international competitive procurement will be announced, as they become available, in UN Development Business online,on the World Bank's external website, in the localnewspaperand on the Unified Judicial Portal of the Republic of Azerbaijan. Additionally, interested firms that have expressed interest, will receive copies of such specific procurement notices when deemed relevant.
Interested eligible firms who wish to be considered for the provision of goods, works, non-consulting services and consulting services for the above-mentioned project, or those requiring additional information, are encouraged tosubmit their Expression of Interest, or contact the Borrower at the address below:
The Ministry of Justice of the Republic of Azerbaijan
Judicial Services and Smart Infrastructure Project
Project Implementation Unit
Mr. Ahmad Gorchiyev, Procurement manager
AZ 1073, 540, Z.Khalilov street, Baku city, Azerbaijan
Tel: (+99412) 510 85 60
Fax: (99412) 510 76 72
E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır. ; Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.
www.courts.gov.az.

Read 30 times