XƏBƏR LENTİ

Bir neçə gün ərzində Azərbaycanda qonaq olan dünya skautları ölkəmizdə çəkdikləri fotoşəkilləri sosial şəbəkələrdə paylaşmaqla tariximizi, mədəniyyətimizi nümayiş etdirirlər. Onlar öz ölkələrinə qayıtdıqdan sonra Azərbaycanla bağlı həqiqətləri yayacaqlar, xalqımızın qonaqpərvərliyini, tariximizi, mədəniyyətimizi öz yaxınlarına çatdıracaqlar. Bunlar çox önəmlidir.

Bu fikirləri AZƏRTAC-a müsahibəsində Azərbaycanın gənclər və idman nazirinin müavini İntiqam Babayev deyib.

İntiqam Babayev vurğulayıb ki, Dünya Skaut Konfransı həm ölkələrin, həm də nümayəndələrin sayına görə Azərbaycanda gənclər arasında keçirilən ən genişmiqyaslı beynəlxalq tədbirdir. Bu forum həm də Azərbaycan skaut hərəkatına müsbət təsirini göstərəcək. Bu günlər ərzində Azərbaycanda skaut ideyalarının təbliği kifayət qədər aparılır. Azərbaycanda skaut hərəkatının inkişafı üçün münbit şərait var. Çünki skautinqin ideyaları ilə Azərbaycanda həyata keçirilən dövlət gənclər siyasətinin prinsipləri üst-üstə düşür. Vətənpərvərlik, gənclərin bir vətəndaş olaraq formalaşması, onların mənəvi, fiziki, intellektual inkişafı - bütün bunlar bizim ölkəmizdə həyata keçirilən gənclər siyasətində öz əksini tapıb.

Nazir müavini əmin olduğunu bildirib ki, Azərbaycanda keçirilən Dünya Skaut Forumu və 41-ci Dünya Skaut Konfransı ölkəmizin beynəlxalq arenada daha da yaxşı tanıdılmasına müsbət təsir göstərəcək.  

AZƏRTAC

Cümə axşamı, 17 Avqust 2017 12:06

Vergi ödəyicilərinə yanaşma dəyişir

Azərbaycanın vergi sistemində baş verən dəyişikliklər, tətbiq edilən yeniliklər, onların məqsədi və dəyişikliklərin ilkin nəticələri ilə bağlı vergilər nazirinin müavini İlkin Vəliyevin mətbuata verdiyi müsahibəni oxuculara təqdim edirik:

- İlkin müəllim, son iki ili digər sahələrdə olduğu kimi, vergi sahəsində də ciddi dəyişikliklər ili adlandırmaq olar. Bu dəyişikliklər nədən ibarətdir?
- İlk olaraq qeyd edim ki, vergi sahəsində son illər ərzində aparılan islahatlar ölkədə həyata keçirilən çoxşaxəli iqtisadi islahatların tərkib hissəsidir. Vergi iqtisadi alət olmaqla iqtisadiyyatın tənzimlənməsinə və inkişafına təsir edən mexanizmlərdən biridir. Buna görə də bu sahədəki islahatlar iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi üçün mühümdür.
Sahibkarlığın inkişafı və ölkənin yeni iqtisadi inkişaf fazasına keçməsi isə vergi sahəsində islahatların aparılmasına zərurət yaradıb. Prezident İlham Əliyevin 4 avqust 2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə “2016-cı ildə vergi sahəsində aparılacaq islahatların istiqamətləri” təsdiq edilib və Vergilər Nazirliyinə vergi qanunvericiliyinin və inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bir sıra tapşırıqlar verilib.
Vergi sahəsində aparılan islahatlar əlverişli sahibkarlıq və investisiya mühitinin yaradılması, vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi, vergitutmanın optimallaşdırılması, vergi yükünün azaldılması, vergi güzəştlərinin səmərəsinin artırılması, çevik vergi inzibatçılığının yaradılması, vergi nəzarətinin risk meyarları əsasında həyata keçirilməsi və elektron auditin genişləndirilməsindən ibarətdir. Əsas məqsəd vergi orqanlarının xidmətlərinin səviyyəsinin artırılması, vergidən yayınma hallarının azaldılması və könüllü vergi ödəmələrinin artırılmasıdır.
- Məcəlləyə bu ilin əvvəlindən tətbiq olunan dəyişikliklərin sayı həddən artıq çoxdur, amma siz onlardan əsas hansıları qeyd edərdiniz?
- Vergi Məcəlləsində ilin əvvəlində edilən əlavə və dəyişikliklər, əsasən, vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi, uçot sisteminin şəffaflaşdırılması, vergi ödəyicilərinin hüquqlarının genişləndirilməsi və vergi yükünün azaldılması ilə bağlıdır.
Bunlardan vergi yükünün azaldılması, o cümlədən vergi güzəşt və azadolmaları ilə bağlı dəyişikliklər xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Məsələn, buğda unu və çörək istehsalı və satışı, eləcə də quş ətinin satışı 3 il müddətində ƏDV-dən azad edilib. Bu dəyişikliklər rəqabət mühiti yaratmaqla kənd təsərrüfatı məhsullarının idxalının azaldılmasına və ölkədə həmin məhsullarının istehsalının artımına yönəlib.
Bundan əlavə, indiyədək kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının əlavə dəyər vergisindən azad edilməsinə baxmayaraq, pərakəndə qaydada satılarkən həmin məhsulların tam dəyəri ümumi qaydada ƏDV-yə cəlb edilirdi və bu da müəyyən qiymət artımına səbəb olurdu.
Dəyişikliklərə əsasən, pərakəndə ticarətdə rəqabət mühitini təmin etmək və vergi yükünü optimallaşdırmaq üçün ölkədə istehsal edilmiş kənd təsərrüfatı məhsullarının pərakəndə ticarəti ilə məşğul olan sahibkarlar tərəfindən satışı zamanı ƏDV-yə yalnız həmin məhsulların satış qiyməti ilə onların alış qiyməti arasındakı fərq, yəni ticarət əlavəsi cəlb olunur.
Digər dəyişikliklərə görə, ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankların restrukturizasiyası və sağlamlaşdırılması tədbirləri çərçivəsində qeyri-işlək (toksik) aktivlərin təqdim edilməsi ƏDV-dən 3 il müddətinə, icbari tibbi sığorta və səhiyyə (tibb) xidmətləri göstərən qurumların gəlirləri mənfəət vergisindən müddətsiz azad edilmiş, banklar tərəfindən fiziki şəxslərin əmanəti üzrə ödənilən illik faiz gəlirləri, habelə emitent tərəfindən investisiya qiymətli kağızları üzrə ödənilən dividendin, diskont (istiqrazların nominalından aşağı yerləşdirilməsi nəticəsində yaranmış fərq) və faiz gəlirlərinin gəlir vergisindən azad edilməsi müddəti 5 ilə qədər artırılıb. Bu dəyişikliklər sahibkarlıq və investisiya mühitinə müsbət təsir göstərəcək.
Məcəllədə əsas dəyişikliklərdən biri də topdan və pərakəndə ticarətlə məşğul olan vergi ödəyicilərini fərqləndirən meyarların müəyyən edilməsi, elektron qaimə-fakturanın və digər uçot sənədlərinin tətbiqidir. Bu, nəticə etibarilə mal, iş və xidmətlər üzrə əməliyyatların rəsmiləşdirilməsinə, vergidən yayınma hallarının aradan qaldırılmasına və uçot sistemində şəffaflığın artmasına şərait yaradır.
- Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər arasında iş adamları üçün xüsusi maraqlı olanı gəlirlərin könüllü bəyan edilməsi idi. Bu mexanizm özünü doğruldurmu? İndiyədək gəlirlərini könüllü bəyan edənlər olubmu və onların sayı nə qədərdir?
- Vergi Məcəlləsinə könüllü vergi açıqlaması sisteminin tətbiqi ilə bağlı müddəalar beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla əlavə edilib.
Könüllü vergi açıqlaması dedikdə səyyar vergi yoxlaması başa çatdıqdan sonra yoxlama zamanı aşkar edilməmiş və vergi öhdəliyinin yaranmasına səbəb olan halların vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi orqanlarına könüllü olaraq bəyan edilməsi nəzərdə tutulur.
Dəyişikliyə qədər qüvvədə olan qanunvericilikdə vergi ödəyicisinin dəqiqləşdirilmiş vergi bəyannaməsini səyyar vergi yoxlaması başladığı günədək vergi orqanına təqdim edə bilməsi nəzərdə tutulurdu. Lakin dəyişiklik vergi ödəyicilərinə imkan verir ki, səyyar vergi yoxlaması zamanı vergi orqanı tərəfindən aşkar edilməmiş və əlavə vergi hesablanmasına səbəb olacaq halları könüllü şəkildə bəyan etsin və səyyar vergi yoxlamasının aparıldığı dövrə görə dəqiqləşdirilmiş bəyannamə təqdim etsin. Təqdim edilmiş həmin bəyannamə üzrə yalnız könüllü açıqlanmış vergi məbləği büdcəyə ödənilir, həmin məbləğə faiz hesablanmır və maliyyə sanksiyası tətbiq edilmir.
Ötən dövr ərzində bir vergi ödəyicisi tərəfindən könüllü bəyannamə təqdim edilərək dövlət büdcəsinə 15.816 manat vəsait hesablanıb.
- Maraqlı yeniliklərdən biri də əvvəlcədən razılaşma mexanizmi idi...
- Elədir. Məlumdur ki, vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi öhdəliklərinin düzgün müəyyən edilməməsi nəticəsində maliyyə sanksiyalarının ödənilməsi onların əlavə maliyyə itkilərinə səbəb olur. Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişiklərdə belə halların qarşısının alınması və vergilərin güzgün hesablanaraq ödənilməsini təşviq etmək məqsədilə, vergi ödəyiciləri tərəfindən aparılması nəzərdə tutulan əməliyyatlar üzrə yaranacaq vergi öhdəliklərinin əvvəlcədən müəyyən edilməsi ilə bağlı mexanizmi nəzərdə tutulub.
Bu mexanizmə əsasən, vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinin müraciəti əsasında iri məbləğli müqavilələr üzrə yaranacaq vergi öhdəlikləri həmin müqavilədə nəzərdə tutulmuş əməliyyatlar aparılanadək müəyyən edilir. Həmin müqavilə üzrə sonradan müəyyən edilmiş vergi öhdəliklərindən əlavə vergilər hesablanmır və maliyyə sanksiyaları tətbiq edilmir.
Bu mexanizm bir çox dövlətlərin, o cümlədən Almaniya, Fransa, Avstriya, Belçika, Kanada, Çexiya Respublikası, Danimarka, Estoniya, Finlandiya, Macarıstan, İsrail, İtaliya, Yaponiya, Niderland, İspaniya, Türkiyə, Böyük Britaniya, ABŞ və s. ölkələrin vergi qanunvericiliyinə daxil edilmişdir.
- Vergitutmada əsas problemlərdən biri transfer qiymətləri ilə bağlı idi. Bununla əlaqədar hansı işlər görülür və onların nəticələri varmı?
- Müxtəlif vergitutma normaları olan ölkələrdə fəaliyyət göstərən yerli və xarici şirkətlərin apardıqları kommersiya əməliyyatlarında vergidən yayınma hallarına yol verilməsi risklərinin qarşısının alınması üçün ən yaxşı mexanizmlərdən biri transfer qiymətlərinə nəzarətdir.
Transfer qiymətinin tətbiqinin məqsədi bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəli şəxslər (şirkət və onun daimi nümayəndəliyi, eyni təsisçisi olan şirkətlər və s.) tərəfindən həyata keçirilən əməliyyatların bazar qiymətləri prinsipinə uyğun aparılmasına nəzarət etmək və vergitutma bazasının azaldılmasının qarşısını almaqdır.
Vergi Məcəlləsinə əsasən, transfer qiymətləri təqvim ili ərzində yalnız ümumi dəyəri 500.000 manatdan artıq olan əməliyyatlara tətbiq olunur və mənfəət vergisinin məqsədləri üçün istifadə edilir.
Əlavə olaraq, qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 dekabr 2012-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası əsasında Vergilər Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış “Vergi sisteminin inkişafı üzrə 2013-2020-ci illər üçün” Strateji Planda nəzərdə tutulan “Transfer qiymətlərinin tənzimlənməsi sahəsində qanunvericilik bazasının və inzibati nəzarət mexanizmlərinin yaradılması” mövzusunda Tvinninq layihəsi təklifi aidiyyəti üzrə təqdim edilib. Bu layihə vergitutma bazasının genişləndirilməsindəki rolu və aktuallığı baxımından Avropa Komissiyası tərəfindən müsbət qarşılanıb. Hazırda “Transfer qiymətlərin müəyyən edilməsi və vergidən yayınma hallarına qarşı tədbirlərin işlənib hazırlanmasında Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinə dəstək” adlı Tvininq layihəsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı tenderin keçirilməsi və tərəfdaş ölkələrin müəyyən olunması istiqamətində Avropa Komissiyası ilə danışıqlar aparılır. Bu layihənin əsas məqsədi transfer qiymətləri ilə bağlı praktiki məsələlərin inzibatçılığına dair Avropa İttifaqı ölkələrinin uğurlu təcrübəsini öyrənmək və gələcəkdə mövcud qaydaları daha da təkmilləşdirməkdir.
- Maraqlı yeniliklərdən biri də fərdi əməklə məşğul olanlar üçün sabit vergi məbləğinin tətbiq edilməsi oldu. Bu təcrübə özünü doğrultdumu?
- Doğrudan da, Vergi Məcəlləsinin 220.10-cu maddəsinə edilmiş dəyişiklikliyə əsasən, bəzi fəaliyyət növləri ilə fərdi qaydada (muzdlu işçi cəlb etmədən) məşğul olan fiziki şəxslər “Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin ödənilməsi haqqında qəbz” almaqla fəaliyyət göstərməlidirlər. Həmin vergi ödəyiciləri xidmət mərkəzlərinə müraciət edərək həmin anda “Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin ödənilməsi haqqında qəbz” əldə edirlər. Artıq qəbzin internet vasitəsilə elektron qaydada müraciət etməklə əldə olunması imkanı da yaradılmışdır.
Fəaliyyətini “Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin ödənilməsi haqqında qəbz” almaqla həyata keçirən fiziki şəxslər bu fəaliyyətə görə vergi orqanına bəyannamə təqdim etmirlər.
Məlumat üçün bildiririk ki, cari ilin yanvar-iyun ayları ərzində 1595 vergi ödəyicisi tərəfindən 3035 sayda “Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin ödənilməsi haqqında qəbz” alınıb.
- Vergi partnyorları üçün nəzərdə tutulan “yaşıl dəhliz” praktikası lazımi effekti verirmi? “Yaşıl dəhliz”dən istifadə aktivliyi nə səviyyədədir?
- Vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin səviyyəsinin artırılması məqsədilə intizamlı vergi ödəyicilərinə xidmətin “yaşıl dəhliz” prinsipi əsasında həyata keçirilməsinə keçən ildən başlanılıb. Bu sistem vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanları arasında etimadın və şəffaflığın artırılması, sahibkarlara əlverişli şəraitin yaradılması və vergilərin könüllü ödənilməsinin yüksəldilməsini nəzərdə tutur. Partnyor vergi ödəyicisi statusuna malik şəxslər ilk növbədə vergi hesabatlarını vaxtlı-vaxtında təqdim etməli, vergiləri tam həcmdə və vaxtında ödəməli, işçilərinin sayını və onların əmək haqlarını düzgün bəyan etməli, gücləndirilmiş elektron imzaya sahib olmalı, mühasibat uçotunu beynəlxalq və ya milli uçot standartlarına uyğun, yazışmaları isə əsasən elektron şəkildə aparmalıdırlar. Bu günə qədər 451 vergi ödəyicisi şəffaf vergi partnyorluğu statusunu əldə edib və həmin statusu əldə edən vergi ödəyicilərinin sayı artmaqdadır.
- Bu ilin əvvəlində “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanun da qüvvəyə minib. Bu qanunun qəbulundan sonrakı dövrdə nağdsız ödənişlərin dövriyyəsi artıbmı?
- Əlbəttə, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunun tətbiqi öz səmərəli nəticəsini verir. Belə ki, qanunun tətbiqi nəticəsində iqtisadiyyatın bütün sahələrində nağdsız ödənişlərin dövriyyəsinin artmasına, xərclərin şəffaflığının təmin edilməsinə, gəlirlərin, əməkhaqlarının və digər ödənişlərin leqallaşmasına və digər iqtisadi göstəricilərinin yüksəlməsinə şərait yaranıb. Bu isə vergi ödəyiciləri tərəfindən vergilərin düzgün hesablanıb ödənilməsi, vergidən yayınma hallarının azalması və vergi sahəsində şəffaflığın artmasına səbəb olub. Konkret rəqəmlərə müraciət edək. Məsələn, cari ilin bitən dövrü ərzində mal, iş və xidmətlərin alınmasına görə nağd pul məxarici 62,6 faiz, ticarət müəssisələri üzrə 67,5 faiz, əmək haqqı və digər ödənişlər üzrə 75,3 faiz azalıb. Qanunun gələcək tətbiqi qeyd etdiyim sahələrdə səmərəliliyin daha da artmasına imkan yaradacaqdır.
- İlin əvvəlində Vergilər Nazirliyində də struktur dəyişiklikləri baş verib. Bu dəyişikliklər nə qədər effektli olub?
- İlin əvvəlində nazirlikdə aparılan struktur dəyişiklikləri vergi inzibatçılığı sahəsində daha çevik və səmərəli sistemin qurulması ilə bağlı olub və öz müsbət nəticəsini göstərib. Milli vergi administrasiyasındakı son dəyişikliklər istər mahiyyət, istərsə də əhatə baxımından daha böyük əhəmiyyətə malikdir.
İndiyədək vergi orqanlarında əsas iş yükü böyük dövriyyəsi olan vergi ödəyiciləri ilə aparılan işlərə yönəldilirdi və dövriyyələrindən asılı olmayaraq, bütün vergi ödəyicilərinə (iri, orta və kiçik) eyni inzibati mexanizmlər tətbiq edilirdi. Yeni dövrdə isə vergi inzibatçılığında bu yanaşmanı dəyişmək, hər kateqoriyaya aid vergi ödəyicisinə ona uyğun yanaşmalar tələb olunurdu. Buna görə də dəyişikliklər zamanı beynəlxalq təcrübədə geniş istifadə olunan “fərdi yanaşma” və “dövriyyə intervalları” prinsipləri əsas götürüldü.
“Dövriyyə intervalları” prinsipi vergi inzibatçılığının bütün sahələrində tətbiq edilməklə, vergi ödəyicilərinə münasibətdə yanaşmanı diferensiallaşdırmaq, daha səmərəli, çevik və şəffaf inzibatçılığı yaradıldı. Burada əsas yanaşma, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri ilə iri və xüsusi rejimli müəssisələrlə iş prinsiplərini ayırmaq, hər bir sahibkarlıq qrupuna fərdi yanaşmanı təmin etmək, fiskal və inzibatçılıq yükünün düzgün bölüşdürülməsini təmin etməkdir.
Yeni struktur quruluşu, ilk növbədə, iri vergi ödəyiciləri üzrə işlərin daha keyfiyyətli təşkilinə, orta sahibkarlarla münasibətlərin əsasən partnyorluq müstəvisində qurulmasına, kiçik sahibkarlara münasibətdə isə daha sadə və səmərəli vergi inzibatçılığının yaradılmasına xidmət edir.
Fərqli dövriyyəyə malik və fərqli sahələrdə fəaliyyət göstərən vergi ödəyicilərinə fərdi yanaşma prinsipinin tətbiqi belə ödəyicilərə daha səmərəli xidmətlərin göstərilməsinə, onlarda vergi nəzarəti tədbirlərinin minimallaşdırılmasına, belə ödəyicilərə münasibətdə vergilərlə bağlı bütün tədbirlərin, faktiki olaraq, “bir pəncərə” prinsipi üzrə həyata keçirilməsinə imkan verir.

Hazırladı:
Ülvi QARAYEV,
“Respublika”.

Yeniyetmə və gənclərin yay istirahətinin səmərəli və yaddaqalan təşkilini hər zaman diqqət mərkəzində saxlayan Səbail Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən hər il olduğu kimi, bu il də bu istiqimətdə bir sıra tədbirlər hazırlanmış, artıq Qusar rayonundakı “N” saylı hərbi hissəsində yaradılmış “Gənc Heydərçilər” düşərgəsində 150 yeniyetmə istirahət edərək evlərinə qayıtmışlar.

Həmin işlər çərçivəsində növbəti tədbir paytaxtımızın mərkəzindəki “Sahil bağı”nda təşkil olunmuşdur. Səbail Rayon İcra Hakimiyyəti və DİN Daxili Qoşunlar Komandanlığının ənənəvi olaraq həyata keçirdiyi birgə layihəsi əsasında təşkil olunmuş “Şahinlər” yay istirahət düşərgəsinə yeniyetmələrin yolasalınma mərasimi keçirildi. Quba şəhərinin mənzərəli yerində Daxili Qoşunlarin “N” saylı hərbi hissəsində yaradılmış hərbi-vətənpərvərlik təmayüllü yay istirahət düşərgəsinə rayonun Qarabağ müharibəsi əlilləri və veteranlarının, aztəminatlı və imkansız ailələrin uşaqları, təhsildə və idmanda fərqlənən şagirdlər, Daxili Qoşunların zabitlərinin övladları, həmçinin “SOS-Azərbaycan” uşaq kəndində tərbiyə alan, ümumilikdə 200 yeniyetmə yola salındılar.

Tədbir Daxili Qoşunların hərbi orkestri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himninin ifası ilə başlandı.

Səbail rayon rəhbərliyi, DİN Daxili Qoşunlar Komandanlığının, düşərgəyə yollanan yeniyetmələrin, onların valideynlərinin, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrinin iştirakı ilə “Sahil bağı”nda təşkil olunan yolasalma mərasimində çıxış edən Səbail Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısının birinci müavini Xalidə Bayramova ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin yeniyetmə və gənclərimizin sağlam böyüməsi, gənc nəslin vətənə məhəbbət, Azərbaycan dövlətçiliyinə sədaqət ruhunda tərbiyə olunması istiqamətində gördüyü işlərdən, ölkənin Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın uşaq və yeniyetmələrə olan diqqət və qayğısından, bu istiqamətdə həyata keçirdiyi layihələrdən, o cümlədən Səbail rayonunda görülən işlər və həyata keçirilən layihələrdən danışdı, uşaqlara şən və yaddaqalan istirahət arzuladı.

DİN Daxili Qoşunlar Baş İdarəsinin şöbə rəisi, polkovnik Mətləb Qənbərov uşaqların mənalı və yaddaqalan istirahəti üçün görülən işlərdən danışaraq qeyd etdi ki, Daxili Qoşunlarin “N” saylı hərbi hissəsində yaradılan düşərgənin hərbi-vətənpərvərlik təmayüllü olması nəzərə alınaraq Səbail RİH tərəfindən bir sıra təşkilati işlər həyata keçirilib, RİH ilə birgə istirahətə göndərilən uşaqlar və onların valideynləri, düşərgədə çalışacaq dəstə rəhbərləri ilə görüş keçirərək düşərgə, burada istirahətin təşkili, daxili qaydalar, keçiriləcək tədbirlər barədə onlara ətraflı məlumat verilib. Uşaqlar üçün xüsusi geyim və forma, lazımi idman ləvazimatları alınıb.

Düşərgədə yeniyetmələr gündə 4 dəfə yüksək kalorili yeməklə, təzə meyvə və tərəvəz, süd məhsulları ilə təmin olunacaq, istirahət günlərində şagirdlərin Qubanın görməli yerlərinə, meşələrə, rayonun tarixi guşələrinə gəzintiləri təşkil ediləcək, onlar həm də Daxili Qoşunların Qubadakı hərbi hissəsi ilə yaxından tanış olacaqlar.

Daxili Qoşunların orkestrinin marş sədaları altında yeniyetmələr valideynləri ilə görüşüb avtobuslara əyləşərək Qubaya yola düşmüşlər.

Yola düşməzdən əvvəl gənc “Şahinlər” Fəxri Xiyabanda ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib abidə önünə çiçək dəstələri düzmüşlər.

 

Ü.QARAYEV,

“Respublika”.

Avqustun 16-da 41-ci Dünya Skaut Konfransı çərçivəsində Dünya Skaut Hərəkatı Təşkilatının doqquz yeni üzvü təqdim edilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Dünya Skaut Komitəsinin sədri Joao Armando Qonsalves və Dünya Skaut Hərəkatı Təşkilatının baş katibi Əhməd əl-Hindavi yeni üzvlərə sertifikat və təşkilatın bayrağını təqdim ediblər.

 

 

AZƏRTAC

Avqustun 16-da Dünya Skaut Konfransının iştirakçıları üçün “Atəşgah məbədi” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunda Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi təşkil edilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, qonaqlar əvvəlcə “Atəşgah məbədi” ilə yaxından tanış olublar. Konfrans iştirakçılarına məlumat verilib ki, Bakının mərkəzinin 30 kilometrliyində, Suraxanı rayonu ərazisində yerləşən “Atəşgah məbədi”, demək olar, bütün dünyada tanınır. Qədim dövrlərdə bu ərazidə zərdüşti atəşpərəstlərin məbədi yerləşib. Əbədi alova mistik əhəmiyyət verən atəşpərəstlər müqəddəs oda tapınmaq üçün buraya gəliblər.

Bildirilib ki, XV-XVII əsrlərdə ticarət karvanları ilə Abşerona gələn atəşpərəst hindular Suraxanını ziyarət ediblər. Hindli tacirlər qədim məbədin yerində yeni tikililər inşa ediblər. “Atəşgah məbədi”nin ən erkən tikilisi 1713-cü ilə aiddir. XVIII əsrdə məbədin ətrafında ibadətgah, hücrələr, karvansara inşa edilib.

Məbədlə tanışlıqdan sonra qonaqlar üçün musiqili gecə və ziyafət təşkil edilib. Tanınmış incəsənət ustalarının iştirak etdikləri konsert proqramında bir-birindən maraqlı ifalar təqdim olunub. Çoxsaylı iştirakçının qatıldığı gecə əlamətdar anlarla yadda qalıb.

Azərbaycan mədəniyyəti ilə tanışlığa həsr edilən gecə hər kəsə xoş ovqat bəxş edib. Qonaqlar “Atəşgah məbədi”ndən zəngin təəssüratlarla ayrılıblar.

 

 

AZƏRTAC

Cümə axşamı, 17 Avqust 2017 12:03

DÜNYA BU GÜN

DONALD TRAMP: KXDR-i 15 DƏQIQƏYƏ YER ÜZÜNDƏN SILƏRIK
ABŞ-da “CBS” və “CNN” telekanallarının keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə, vətəndaşların böyük əksəriyyəti Şimali Koreyanı ölkələri üçün İŞİD-dən də ciddi təhlükə hesab edir. “Tramp Pxenyanın öhdəsindən gələcəkmi?” sualına isə onların 61 faizi şübhə ilə yanaşıb. Bu barədə “APA” məlumat yayıb.
Bununla yanaşı, xəbər verilir ki, Ağ Ev rəhbəri isə növbəti dəfə KXDR-i hədələyib. Tramp ordunun hər an hərəkətə keçə biləciyini vurğulayıb. Prezident həmçinin əlavə edib ki, əgər Quam adasındakı ABŞ hərbi bazalarına qarşı hər hansı bir addım atılarsa, bu Pxenyanın sonu olacaq. “Şimali Koreyanı 15 dəqiqəyə yer üzündən silərik”, - deyə Donald Tramp bildirib.
Eyni zamanda, ABŞ-ın yüksək çinli hərbçiləri də məsələ ilə bağlı fikirlərini bölüşüblər. Hərbi Hava Qüvvələri qərargahının keçmiş rəis müavini Tom Makkinerni qeyd edib ki, “əgər Pxenyandan Seula bir artilleriya mərmisi atılsa, Kim Çen In ağlına belə gətirmədiyi dəhşətli nüvə zərbəsinin gücünü görəcək”. “Orda nə bir şəhər, nə bir kənd, nə də bir insan qalacaq”, - deyə general sərt danışıb.
Hərbi ekspert Ralf Piters isə bildirib ki, onun özü müharibə istəmir, lakin Şimali Koreya ABŞ-a qarşı ciddi təhlükədir. O əlavə edib ki, KXDR-in nüvə proqramına son qoyulmalıdır, belə olmasa bu təhlükə daha da böyüyəcək. Ekspert deyib: “Müharibə başlasa Pxenyana öldürücü zərbə vurmaq lazımdır, ilk zərbə məhz belə olmalıdır və mən inanıram ki, belə də olacaq”.
Tanınmış jurnalist Devid İqnatius isə bu müharibədə ABŞ-ın tək olmayacağı qənaətindədir. O deyib: “Müttəfiqlər var, onlar da hərəkətə keçəcək”.


POLŞA: II DÜNYA MÜHARIBƏSINI SSRİ ALOVLANDIRIB
“II Dünya müharibəsinin əhatəsinin genişlənməsində SSRİ-nin müstəsna rolu olub”. “APA”nın Rusiya mətbuatına istinadən verdiyi xəbərə görə, bu sensasion açıqlamanı Polşanın Xarici İşlər Nazirliyi yayıb.
Xəbər verilir ki, nazirlik rəsmi bəyanatında iddialarını 1939-cu ildə Moskva ilə Berlin arasında Polşanın bölünməsi haqqında razılaşmanın imzalanması ilə əsaslandırıb.
Eyni zamanda, Xarici İşlər Nazirliyi bəyanatında o dövrdə müharibənin bilavasitə SSRİ-nin maraqlarına uyğun olduğunu da qeyd edib.
Bununla yanaşı, Polşa tərəfinin iddiasına rəsmi Moskvanın cavabı da gecikməyib. Federasiya Şurasının İnformasiya Siyasəti Komitəsinin sədri Aleksey Puşkov iddialara münasibət bildirib. O deyib: “Bu müharibənin nəticələrini araşdırarkən Münhen sövdələşməsini xatırlamaq lazımdır. Qərb o zaman Çexoslovakiyanı Hitlerə verdi, Polşa da oradan öz payını götürdü”.
Məlumata görə, “pay” deyəndə Aleksey Puşkov Mərkəzi Avropa regionundakı Sileziya vilayətini nəzərdə tutur.
Xəbər verilir ki, II Dünya müharibəsi ətrafındakı mübahisə bu ilin avqustunda Polşadakı sovet simvollarının sökülməyə başlanmasından sonra alovlanıb.


NEFT QIYMƏTLƏRI YENIDƏN BAHALAŞMAĞA BAŞLADI
Birjaların bu həftə keçirilən ilk ticarət sessiyalarında “Brent” markalı neftin bir barreli 52 dollardan satılıb. “APA”nın məlumatına görə, Qərbi Texas nefti hazırda 48,75 dollardan satılır. İlk üç ticarət sessiyası ərzində qiymətlərdə ciddi dəyişiklik olmayıb.
Xəbər verilir ki, ekspertlər bu həftə qiymətlərin iqtisadi deyil, siyasi amillərə əsasən formalaşacağını iddia edirlər. Onların fikrincə, Koreya yarımadasında gərginliyin artması, müharibə ehtimalının yüksəlməsi birjalara təsirsiz ötüşməyəcək.
Ekspertlərin fikrincə, hərbi əməliyyatların başlaması neftə olan tələbatı psixoloji baxımdan artıra bilər ki, bu da qiymətlərin bahalaşmasına təsir göstərəcək.
Eyni zamanda, xəbər verilir ki, yaxın vaxtlarda neftin qiymətində əhəmiyyətli rol oynayacaq amil aparıcı informasiya agentliklərinin ekspertləri arasında keçirilən sorğu olacaq. Belə ki, “Röyters” və “Bloomberg” agentliklərinin ekspertlərinin ortaq rəyi neftin həftəlik qiyməti ilə bağlı ümumi mənzərənin formalaşmasına təsir göstərmək qabiliyyətindədir.


LIVIYANIN SABIQ BAŞ NAZIRI TRIPOLIDƏ OĞURLANIB
Avqustun 14-ə keçən gecə Tripolidə 2012-2014-cü illərdə Liviyanın baş naziri postunu tutmuş Əli Zeydan naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanıb. “APA”nın verdiyi xəbərə görə, bu barədə “Əl-Ərəbiyyə” telekanalı məlumat yayıb. Verilən xəbərə görə, hoteldən oğurlanan Əli Zeydan bir qrup silahlı tərəfindən naməlum istiqamətə aparılıb.
Qeyd edək ki, Əli Zeydan 2013-cü ildə ölkənin baş naziri olarkən silahlılar tərəfindən saxlanılmış, lakin bir neçə saatdan sonra buraxılmışdı. 2012-ci ildə Liviyada səsvermə nəticəsində seçilən Ümummilli Konqres Əli Zeydanı baş nazir təyin etmişdi.
Xatırladaq ki, 2011-ci ildə Müəmmər Qəzzafinin devrilməsindən sonra Liviyada üçhakimiyyətlilik hökm sürür. Ümumxalq səsverməsi nəticəsində seçilmiş və dünya ictimaiyyəti tərəfindən tanınan parlament ölkənin şərqindəki Tobruk şəhərində, tanınmamış Milli Qurtuluş hökuməti Misurata şəhərində, Faiz Sərracın rəhbərliyi ilə Milli Barışıq Hökuməti isə Tripolidə yerləşir.


KÜRDLƏR MÜSTƏQILLIK REFERENDUM KEÇIRMƏKDƏ ISRARLIDIR
İraq kürdləri müstəqilliklə bağlı referendumun ABŞ tərəfindən təxirə salınması xahişinə baxmayaraq, referendumu planlaşdırıldığı kimi sentyabrın 25-də keçiriləcəklər. “BBC”nin məlumatına görə, bunu kürd muxtariyyətinin rəsmiləri “Röyters” xəbər agentliyinə bildirib.
İraqın Kürd Muxtariyyətinin lideri Məsud Bərzaninin sözçülərindən biri Hoşyar Zebari qeyd edib ki, “referendumla bağlı planlaşdırılan tarixə heç bir dəyişiklik olmayacaq”.
Eyni zamanda, “Frans-Press” xəbər agentliyinin Məsud Bərzaninin idarəsindən aldığı yazılı bəyanata əsasən ABŞ dövlət katibi Reks Tillerson İraqın Kürd Muxtariyyətindən referendumun təxirə salınmasını xahiş edib.
Bəyanatda Məsud Bərzaninin bu xahişə cavabında “kürd muxtariyyətinin xalqı buna qarşılıqlı zəmanətlər və gələcəkləri üçün alternativlər tələb etdiyi” vurğulanır.
Bununla yanaşı, bəzi siyasi şərhçilər İraqın Kürd Muxtariyyətinin müstəqillik referendumundan İraq hökuməti ilə danışıqlarda bir təzyiq üsulu kimi istifadə etmək niyyətində olduğunu iddia edirlər.
Eyni zamanda, bildirilir ki, ABŞ-dan başqa, kürd azlıqlarının mövcud olduğu Türkiyə, İraq, İran və Suriya da referenduma qarşıdırlar.
İyun ayında müstəqillik referendumu planına reaksiya verən ABŞ Dövlət Departamenti referendumun özünü “İslam Dövləti” adlandıran terror qruplaşmasına qarşı mübarizə də daxil olmaqla, “digər daha ciddi prioritetlərdən” diqqəti yayındıracağını bildirmişdi.


İŞİD ILLƏRDIR NƏZARƏT ETDIYI BÖLGƏDƏN ÇIXARILDI
Suriyanın Homs vilayətində İŞİD-in nəzarətində olan son qəsəbə terrorçulardan azad edilib. “APA”nın Rusiya mətbuatına istinadən verdiyi məlumata görə, Homsla Rəqqa arasında yerləşən Əl-Qadir qəsəbəsi artıq Suriya ordusunun nəzarətindədir.
Eyni zamanda, xəbər verilir ki, artıq bölgəyə desant qüvvələri yeridilib. Ölkənin Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, hazırda ordu Suriya səhrasına tərəf irəliləyir.
Məlumata görə, əməliyyat gecə saatlarında başlayıb. Desant İŞİD-in 20 kilometr arxasındakı mövqelərə çıxarılıb. Hərbçilər həmin bölgədən irəliləyərək qarşıdakı qruplaşmanı tam zərərsizləşdirib. Əl-Qadirlə bərabər Hurbet Mekman qəsəbəsi də terrorçulardan təmizlənib.
Bundan başqa, Suriya ordusunun Rəqqa istiqamətində 12 kilometr irəlilədiyi də verilən xəbərlər arasındadır. Həmin istiqamətdə isə Bir ar-Raxum kəndi İŞİD-dən geri alınıb.
Eyni zamanda, xəbər verilir ki, döyüşlərdə xeyli terrorçu, o cümlədən onlara aid hərbi texnika - 13 yük maşını, pulemyotlar quraşdırılmış 7 pikap, iki tank və bir neçə kiçik kalibrli top qurğusu məhv edilib. Bundan əvvəl isə ordu Homsda İŞİD-in “qalası” sayılan Əs-Sunxe şəhərini azad edib.

Son illər ölkədə tikinti-quruculuq işləri geniş vüsət almışdır. İqtisadiyyatın inkişafı ilə bağlı qəbul edilmiş müxtəlif sahəvi dövlət proqramları çərçivəsində nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi Bakı şəhərində də irimiqyaslı infrastruktur layihələrinin gerçəkləşməsinə, sahibkarlıq və investisiya fəaliyyətinin genişlənməsinə, əhaliyə göstərilən xidmətlərin, o cümlədən kommunal və sosial xidmətlərin həcminin və keyfiyyətinin daha da yaxşılaşmasına, abadlıq işlərinin sürətlənməsinə şərait yaratmışdır.

Bakı ərazisində reallaşdırılan ən böyük tikinti layihələrindən olan “Bakı Ağ şəhər” layihəsi çərçivəsində paytaxtda geniş abadlıq və yaşıllaşdırma işləri aparılmaqda, yol və kommunikasiya infrastrukturları inşa olunmaqdadır.

Bununla əlaqədar olaraq, “Ağ şəhər”də su təchizatı, kanalizasiya və yağış suları sistemləri layihələrinin davam etdirilməsi zərurəti yaranmışdır.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Bakı şəhərinin “Ağ şəhər” adlanan ərazisində su təchizatı, kanalizasiya və yağış suları sistemləri layihəsinin icrasını təmin etmək məqsədilə qərara alıram:

1. “Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 27 dekabr tarixli 1180 nömrəli Fərmanının 1.14.3.3.9-cu yarımbəndində nəzərdə tutulmuş vəsaitdən “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə 3,0 (üç) milyon manat ayrılsın.

2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində nəzərdə tutulan məbləğdə maliyyələşməni təmin etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.

Bakı şəhəri, 15 avqust 2017-ci il.

Sərhəd xidmətinin formalaşması işində ulu öndər Heydər Əliyevin müstəsna xidmətləri vardır. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa edəndən sonra, demək olar ki, sərhədlərimiz açıq idi. Sərhəd infrastrukturu mövcud deyildi. Əvvəlki illərdə yaradılmış sərhəd infrastrukturu isə dağıdılmışdı. Bizim demək olar ki, bütün sərhədlərdə heç bir infrastruktur yox idi. Ulu öndərin rəhbərliyi altında qısa müddət ərzində bütün sərhədlərimizdə tikinti-quruculuq işləri başlamışdır, sərhəd mühafizə infrastrukturu yaradılmışdır və bu proses bu gün uğurla davam etdirilir.

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı.


Azərbaycanın sərhəd mühafizəsinin fəaliyyətinin keyfiyyətcə yenidən təşkili, formalaşdırılması və inkişafı müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, bu dövlətin müstəqilliyini əbədi və dönməz edən, öz xalqını çox çətin və mürəkkəb vəziyyətlərdən qurtararaq tərəqqi yoluna çıxaran ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ümummilli lider sərhəd mühafizəsinə daim yüksək diqqət və qayğı göstərmiş, ölkəmizin müstəqilliyinin, suverenliyinin əsas amillərindən biri olan sərhədlərimizin toxunulmazlığının təmin edilməsini dövlətimizin çox mühüm və başlıca vəzifələrindən biri olaraq dəyərləndirmişdir. Böyük dövlət xadimi sərhəd mühafizəsinin qarşısında duran vəzifələri, aparıcı istiqamətləri, sərhəd siyasətinin yaxın və uzaq perspektivi üçün konseptual müddəaları müəyyənləşdirmiş, milli sərhəd strategiyasını yaratmışdır. Ulu Öndər eyni zamanda bu strategiyanın əməli surətdə həyata keçirilməsini təmin edən konkret fəaliyyət istiqamətlərini dəqiq göstərmişdir. Ulu Öndərin sərhədlərimizin qorunması istiqamətində müəyyən etdiyi strateji xətt Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir, müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq zənginləşdirilir.


Böyük dövlətçilik, idarəçilik təcrübəsinə malik olan ulu öndər hələ sovet hakimiyyəti illərində doğma Azərbaycanımızın sərhədlərinin qorunması işinə daim milli maraqlarımız çərçivəsində yanaşmışdır. Dövlət sərhədinin mühafizəsi məsələləri, sərhədçilərin yerli əhali ilə, qarşılıqlı əlaqədə olan sovet və partiya orqanları ilə dostluq münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi prosesləri ulu öndərin Sovet İttifaqı dövründəki fəaliyyətində mühüm yer tutub. Sovet dönəmində sərhədlərin mühafizəsi işini sərhədyanı rayonların inkişafı ilə, həmin rayonların sakinlərinin rifah halının yaxşılaşdırılması işi ilə bacarıqla uzlaşdıran uzaqgörən siyasətçi dəfələrlə sərhədçilərlə görüşlər keçirir, həmin ərazilərdə iqtisadiyyatın, rabitənin, yol şəbəkəsinin inkişaf etdirilməsinə dair xüsusi qərarlar verirdi. Soyuq müharibənin qızğın dövründə, kapitalist ölkələri ilə hər hansı ünsiyyətin ciddi şəkildə qadağan edildiyi zamanda Azərbaycan sərhədlərində tamamilə fərqli işlər görülürdü. Məsələn, həmsərhəd kapitalist ölkəsi olan İranla nəinki ünsiyyət yaradılmışdı, hətta Naxçıvanda sərhəd çayı olan Arazın üzərində iki su elektrik stansiyası, Horadizdə bir su anbarı tikilmişdi. Həmin tikintilər nəinki o zaman yerli əhalinin güzəranının yaxşılaşmasında, ölkəmizin iqtisadiyyatında mühüm rol oynadı, hətta müstəqillik dövrümüzdə də böyük əhəmiyyət daşımaqdadır.
H eydər Əliyev ötən əsrin 70-ci illərində sərhəd dəstələrinə mütəmadi səfərlər etmiş, sərhədçilərin problemləri ilə yaxından maraqlanmışdır. Onun göstərişi ilə partiya-sovet, hüquq-mühafizə orqanlarının və Sərhəd Qoşunlarının rəhbərliyinin zona müşavirələrinin keçirilməsi və sərhədçilərin problemlərinin ən yüksək səviyyədə həll edilməsi təşkil olunmuşdur. Sərhəd Qoşunlarının Moskvadan maliyyələşdirilməsinə baxmayaraq, respublika büdcəsi hesabına Göytəpə, Lənkəran sərhəd dəstələrinin ərazisinin abadlaşdırılması, yaşayış evlərinin tikilməsi, maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi həyata keçirilmişdir. 70-ci illərin əvvəllərində Göytəpə Sərhəd Dəstəsində yeni binalar, Lənkəran Sərhəd Dəstəsinin “Qobustan” sərhəd zastavası, cənub sərhəd xətti boyu zastavalar, sərhəd komissarlarının görüş evləri, sərhəd gözətçi gəmilər dəstəsində yeni tədris korpusları, Sərhəd Qoşunlarının hərbi hospitalı əsasən, respublika büdcəsi hesabına tikilmişdir.
1972-ci il iyunun 13-də Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Bürosunda “Zaqafqaziya Sərhəd Dairəsinin yaradılmasının 50 illiyi münasibəti ilə keçiriləcək tədbirlər haqqında” qərar qəbul edilmiş və bu qərarda Azərbaycan SSR Ali Sovetinin fərmanı ilə Lənkəran sərhəd dəstəsi və Zaqafqaziya Sərhəd Dairəsinin gözətçi gəmilər briqadası fəxri fərmanla təltif edilmişlər. 70-ci illərdə keçmiş SSRİ-nin heç bir müttəfiq respublikasında Azərbaycanda olduğu qədər (Sədərəkdən Bakıya qədər olan sərhəd xəttində) respublika vəsaiti hesabına çoxsaylı hərbi obyektlər tikilməyib. Sərhədçilər üçün keçmiş SSRİ DTK-sı tərəfindən yalnız yeni sərhəd məntəqələrinin tikilməsinə vəsait ayrılır, amma yaşayış obyektlərinin tikilməsindən bir qayda olaraq imtina edilirdi. Lakin 70-ci illərdə Heydər Əliyevin bilavasitə təşəbbüsü ilə sərhədçilər üçün Sədərəkdə böyük bir şəhərcik, Göytəpə şəhərində 50 mənzilli yaşayış binası, Lənkəran şəhərində 2 ədəd 70 mənzilli bina tikilib istifadəyə verilmiş, Mərdəkanda sərhədçi rabitəçilər üçün böyük bir şəhərcik tikilmişdi.
Həmin illərdə digər bir mühüm məsələ sərhədyanı ərazilərdə yaşayan əhalinin ölkənin başqa yerlərindən öz evlərinə qayıdarkən onların sənədlərinin sərhədçilər tərəfindən bir neçə dəfə yoxlanılması idi. Sərhədyanı zonada yaşayan yerli əhalinin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün onların yalnız bir dəfə yoxlanılması Heydər Əliyev tərəfindən mərkəzi hökumətlə razılaşdırılmışdır.
SSRİ dövründə milli sərhədçi kadrların yetişdirilməsi və irəli çəkilməsi işlərində Heydər Əliyevin böyük rolu olub. Həmin dövrdə Sərhəd Qoşunlarında azərbaycanlıların sayının az olması uzaqgörən dövlət xadiminin diqqətindən kənarda qalmayıb. Heydər Əliyevin Azərbaycan Kommunist Partiyasının birinci katibi işlədiyi dövrdə də, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini olanda da azərbaycanlı kadrların yetişdirilməsi prosesini ciddi nəzarətdə saxlayıb. Sovet hakimiyyətinin 50 illiyi ərəfəsində Azərbaycanda yerləşən Sərhəd Qoşunlarının hərbi hissələrində cəmi bir nəfər azərbaycanlı baş zabit olduğu halda, on il sonra vəziyyət xeyli dəyişdi. Heydər Əliyevin xüsusi diqqəti nəticəsində Sovet hakimiyyətinin 60 illiyi ərəfəsində Sərhəd Qoşunlarında artıq onlarla azərbaycanlı zabit zastava rəisi, sərhəd komendantı, hərbi hissə komandiri, sərhəd-buraxılış məntəqəsinin rəisi kimi komandir vəzifələrində xidmət edirdi.
S ərhəd Qoşunlarında o zaman bir deyil, 10-a yaxın polkovnik rütbəli azərbaycanlı zabit var idi. Həmin illəri xatırlayan, 1974-cü ildə Heydər Əliyevin ciddi qayğısı nəticəsində general-mayor rütbəsi alan və bununla da Azərbaycanın ilk sərhədçi generalı olan Mustafa Nəsirov demişdir: “Heydər Əliyev Azərbaycanda birinci dəfə hakimiyyətə gələndə mən Sərhəd Qoşunlarında xidmət edirdim. Heydər Əliyev olmasaydı, mən general ola bilməyəcəkdim. O, nəinki milli sərhədçi kadrların hazırlanması üçün çalışırdı, həm də həmin kadrların qayğısına qalırdı. Bu qayğı və diqqətdən ruhlanan sərhədçi zabitlər daha nümunəvi xidmət göstərirdilər. Yadımdadı ki, 1982-ci ildə iyulun 16-da bir gün ərzində Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti 4 fərman imzaladı. Həmin fərmanlara əsasən Sərhəd Qoşunlarının 19 zabiti təltif olunmuşdu. Həmin zabitlərin 10 nəfəri azərbaycanlı idi.”
Ulu öndərin gələcəyə ünvanlanmış qərarlarından biri də SSRİ Sərhəd Qoşunlarının Zaqafqaziyada ayrıca əməliyyat-qoşun hissəsinin Bakıda yaradılması idi. Həmin əməliyyat-qoşun hissəsinin rəisi vəzifəsinə M.Nəsirovun təyin edilməsi o vaxtlar üçün əsl nailiyyət sayılırdı. Artıq 70-ci illərdə azərbaycanlı polkovniklərdən Sədrəddin Müştəidzadənin, Məmmədnağı Qasımovun, Abbasəli Novruzovun, İnayət Xəlilovun, İsgəndər Allahverdiyevin, Cahangir Qulamovun, Əli Şəfiyevin, Əli Bağırovun, Əkrəm Novruzovun məsul rəhbər vəzifələrə təyin olunması bu istiqamətdə aparılan məqsədyönlü işlərin nəticəsi idi. Bundan əlavə, azərbaycanlı zabit kadrların hazırlanması üçün keçmiş SSRİ DTK-nın xətti ilə Azərbaycandan digər respublikalara gənclər göndərilir və hər il bu məqsədlə 10-12 yer ayrılırdı.
Onlar Moskva, Almatı (Alma-Ata), Kiyev, Sankt-Peterburq (Leninqrad) və digər şəhərlərdə yerləşən xüsusi ali təhsil ocaqlarında təhsil alırdılar. Bütün bunların hamısı Azərbaycan xalqı öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra onun sərhədlərinin qorunması və möhkəmləndirilməsi işində xüsusi rol oynadı.
Silahlı Qüvvələrin, o cümlədən Sərhəd Mühafizəsinin peşəkar milli zabit heyəti ilə komplektləşdirilməsinə yönəlmiş müstəsna əhəmiyyətli addımlardan biri də 1971-ci ildə Bakıda Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbin yaradılması olub. Azərbaycanlıların hərbi peşələrə yiyələnməsini təmin etmək, milli hərbi kadrlar yetişdirmək məqsədi ilə təsis edilmiş, yaradıldığı gündən minlərlə hərbçi hazırlamış, SSRİ dövründə ittifaqın hər yerində qeyri-rəsmi olaraq “Heydər Əliyev məktəbi” adlandırılan bu təhsil ocağının milli ordu quruculuğu sahəsində danılmaz xidmətləri var. Bütün bunlar açıq şəkildə göstərir ki, Heydər Əliyev hələ o vaxt xalqımızın müstəqilliyini düşünmüş, ona göstərilən təzyiqlərə baxmayaraq, bu hərbi məktəbin özülünü qoymaqla tarixdə ilk dəfə azərbaycanlıların öz vətənində hərbi təhsil alması üçün şərait yaratmışdır.
Müstəqilliyimizin bərpasından sonra böyük bəlalara düçar edilən xalqımızın xoşbəxtliyi onda oldu ki, dahi siyasi xadim, qeyri-adi zəka, qətiyyət və iradə sahibi olan Heydər Əliyev yenidən ölkə rəhbərliyinə qayıtdı. Ölkədə formalaşmağa başlayan yeni siyasi kurs həyata keçirildikcə vətəndaş müharibəsi və ölkəmizin parçalanması təhlükəsi aradan qaldırıldı. Ulu Öndər dövlətin mövcudluğunu təhdid edən bütün təhlükələri bacarıqla dəf etdi və Azərbaycanı bir dövlət olaraq yenidən qurmağa başladı.
Sovet dövründə Azərbaycanın müstəqilliyinə hesablanmış çoxsaylı strateji tədbirləri bacarıqla həyata keçirən Ulu Öndər müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurulması işinə hələ Naxçıvanda ikən başlamış və bir sıra uğurlu addımlar atmışdı. Təcrübəli dövlət xadimi Naxçıvan Ali Məclisinin sədri seçildikdən cəmi üç gün sonra, 1991-ci ilin sentyabr ayının 6-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Milli Müdafiə Komitəsinin yaradılması barədə qərar verdi. Bu qərarla uzaqgörən sərkərdə Azərbaycanın ilk peşəkar, vahid rəhbərliyə tabe olan milli ordusunun əsasını qoydu. Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə Milli Müdafiə Komitəsinin statusu, strukturu, təşkili haqqında qanunvericilik bazası yaradıldı, fəaliyyət istiqamətləri müəyyənləşdirildi və Naxçıvandakı sovet hərbi hissələrinin milliləşdirilməsi prosesinə başlanıldı.
Z aqafqaziyada sərhədlərin qorunması işinə incəliklərinə qədər bələd olan görkəmli dövlət xadimi bilirdi ki, Sədərək və Ordubad rayonları ərazisində ermənilərlə həmsərhəd olan sərhəd məntəqələri Naxçıvandakı 41-ci sərhəd dəstəsinə deyil, Ermənistan ərazisində fəaliyyət göstərən müxtəlif sərhəd dəstələrinə tabedir. Sovetlər dönəmində Naxçıvan ərazisindəki sərhəd zastavaları düşünülmüş şəkildə bu cür parçalanmışdı. O zaman Şərurdan Ermənistana gedərkən nəzarət məntəqəsi sərhəd xəttinə yaxın yerdə deyil, xeyli aralıda yaradılmışdı. Sədərək nəzarət məntəqəsi Vəlidağla Dəhnə dağının birləşdiyi yerdə, “Qurd Qapısı” deyilən ərazidə təşkil olunmuşdu və Sədərək qəsəbəsi nəzarət-buraxılış məntəqəsindən o tərəfdə qalmışdı. Ordubad rayonu ərazisində isə vəziyyət daha anlaşılmaz idi. Bu rayonun ərazisindəki bütün sərhəd zastavaları Ermənistan ərazisində süni şəkildə yaradılan Mehri Sərhəd Dəstəsinə tabe edilmişdi. Belə bir vəziyyət müstəqilliyimizin ilk illərində ermənilərin ekstremist və işğalçı hərəkətlərinə rəvac verir, sərhədçilərlə yerli hakimiyyət orqanları arasında ciddi problemlər yaradır, yerli əhalini narazı salırdı. Ulu Öndər bu vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün Sərhəd Qoşunları Zaqafqaziya Dairəsinin və 41-ci sərhəd dəstəsinin rəhbərliyindən tələb etdi ki, muxtar respublikanın ərazisindəki sərhəd məntəqələrinin hamısı bir dəstədə cəmlənsin və 41-ci sərhəd dəstəsinə tabe edilsin. Bu məsələ 3 gün ərzində — 30 oktyabr 1991-ci ildə həll edildi.
N axçıvan Sərhəd Dəstəsinin əmlakının, silah-sursatının tamamilə milli sərhədçilərimizə təhvil verilməsi işi də uzaqgörən sərkərdənin qətiyyəti sayəsində ölkəmizin milli maraqlarına uyğun şəkildə həll olundu. 1992-ci ilin avqust ayının 22-də 41-ci sərhəd dəstəsi Azərbaycanın tabeliyinə keçdi və sərhəd dəstəsində müstəqil Azərbaycanın milli bayrağı dalğalandı. Beləliklə, ölkəmizdə müəyyən xidməti ərazidə sərhədlərimizi tam mühafizə altına götürən ilk milli sərhəd dəstəsi yaradıldı. Təxminən bir ay sonra, sentyabrın 29-da Naxçıvan Sərhəd Dəstəsində sovet zabitləri ilə təhvil-təslim prosesinin rəsmi imzalanma mərasimi oldu.
Hərbi hissənin texnikası və hərbi əmlakı heç bir şərt qoyulmadan xalqımızın ixtiyarına verildi və sovet sərhədçiləri Naxçıvandan yola salındı. Bir neçə gün sonra, oktyabr ayının 18-də Naxçıvan Sərhəd Dəstəsində gənc əsgərlərin andiçmə mərasimi keçirildi. Bu, Azərbaycan Respublikasının milli sərhədçilərinin ilk andiçmə mərasimi idi. Andiçmə mərasimində iştirak edən Ulu Öndər sərhədçiləri təbrik edərkən demişdir: “Siz müstəqil Azərbaycanın sərhədlərinin toxunulmazlığını, respublikamızın ərazi bütövlüyünü təmin edən Sərhəd Qoşunlarının sıralarında xidmət etməyə başlayırsınız. Siz indi müstəqil Azərbaycan dövlətinə sədaqətlə xidmət etmək andı içdiniz. Bu and müqəddəs anddır. Azərbaycan xalqının son 70 ildə xidmətə gedən oğulları daim Sovet Ordusuna, Sovet dövlətinə sədaqətlə xidmət edəcəklərinə and içərdilər. Bu, o dövrün xarakterik cəhəti idi. İndi isə bizim üçün ən şərəfli, ən xoşbəxt an ondan ibarətdir ki, Azərbaycan müstəqil dövlət olub, Azərbaycan xalqı öz milli azadlığına nail olub və indi müstəqil dövlətin atributlarını yaratmaqla məşğuldur. Bu baxımdan ən mühüm sahə olan Sərhəd Qoşunlarının yaradılması prosesi gedir...
Biz bu gün çox böyük məmnuniyyət hissi ilə müstəqil Azərbaycan dövlətində Sərhəd Qoşunlarının yaranmasını məhz buradan, Naxçıvandan, Azərbaycanın bu qədim diyarından başlandığını qeyd edirik”.
1993-cü ilin iyununda Azərbaycanda hakimiyyətə qayıdan Ulu Öndərin müdrikliyi sayəsində ictimai həyatın bütün sahələrində olduğu kimi, dövlət sərhədinin mühafizəsində də yeni mərhələ başlandı. Dövlət sərhədlərinin mühafizəsi məsələlərinə göstərilən diqqət və qayğı sayəsində cənub sərhədlərində dağıdılmış sərhəd infrastrukturunun bərpası, ölkənin şimal və şimal-qərb sərhədlərində sərhəd məntəqələrinin yaradılması və maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər görüldü. XX əsrin 60-cı illərinin 2-ci yarısından etibarən həyata keçirilən kadr siyasəti sayəsində SSRİ-nin Sərhəd Qoşunlarında məsul vəzifələrə yüksəlmiş milli sərhədçi kadrlar xidmətə cəlb edildi və peşəkar sərhədçilərin təcrübəsindən geniş istifadə olunmağa başlanıldı.
M illi sərhəd mühafizəsinin formalaşdığı 1993-2002-ci illərdə dövlət sərhədlərinin etibarlı mühafizəsinin təşkili sahəsində böyük irəliləyişlərə nail olundu. Sərhəd mühafizəsinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nizamlanması, yeni yaradılmış sərhəd dəstələrində və sərhəd zastavalarında müasir tələblərə uyğun xidməti və yaşayış binalarının tikilib istifadəyə verilməsi prosesləri uğurla davam etdirildi. İqtisadi çətinliklərə baxmayaraq, sərhəd mühafizəsinin nəqliyyat vasitələri, eləcə də rabitə avadanlıqları və xüsusi texniki vasitələrlə təminatı yaxşılaşdırıldı. Sərhəddə mühəndis-texniki qurğuların bərpası, qaçaqmalçılıqla mübarizə, şəxsi heyətin döyüş və mənəvi-psixoloji hazırlığının yüksəldilməsi ilə yanaşı, şimal və şimal-qərb sərhədlərimizin mühafizəsinin təşkili istiqamətində də mühüm tədbirlər həyata keçirildi. Azərbaycan-Rusiya sərhədində Xudat Sərhəd Dəstəsi və Şəki Əlahiddə Sərhəd Komendantlığı, Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində Zaqatala və Şəmkir sərhəd dəstələri xidmətə başladı, sərhəd mühafizəsinin formalaşması prosesi yeni vüsət almağa başladı.
Bu proseslər asanlıqla getmirdi. İxtisaslı kadrların çatışmaması qarşıya çıxan əsas problemlərdən biri idi. Keçmiş SSRİ Silahlı Qüvvələri sıralarında xidmət edən azərbaycanlı zabitlərin başqa millətlərlə müqayisədə azlıq təşkil etməsi yeni yaradılmış sərhəd mühafizəsinin sərhədçi zabitlərlə komplektləşdirilməsində çox böyük problemə çevrilmişdi. Bu işdə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi internat məktəbinin yetirmələri köməyə çatdı. Bunlarla bərabər, SSRİ Sərhəd Qoşunlarında xidmət edən azərbaycanlı zabit və gizirlərin, demək olar ki, hamısı könüllü olaraq Azərbaycan sərhəd mühafizəsində xidmətə daxil oldular. Lakin bu, mövcud tələbatı tam ödəmirdi. Odur ki, ehtiyatda olan zabitlər, eləcə də digər hərbi mükəlləfiyyətli vətəndaşlar könüllü olaraq xidmət etmək üçün sərhəd mühafizəsində həqiqi hərbi xidmətə qəbul edildilər.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ilin noyabr ayının 2-də radio və televiziya ilə xalqa tarixi müraciəti sərhəd mühafizəsinin də möhkəmlənməsi yolunda dövlət proqramına çevrildi. Xalqın vətənpərvər oğulları müstəqil respublikamızın sərhədlərini qorumaq üçün müraciət etdilər. Əlbəttə, ilk vaxtlar təcrübəsizlik, ixtisaslı zabitlərin çatışmaması müəyyən çətinliklər törədirdi. Lakin mülki həyatdan gəlmiş zabit və gizirlər qısa müddət ərzində sərhədçi peşəsinə yiyələnə bildilər. Tədricən qoşunların kadr potensialı yaranmağa başladı. Vicdanla, namusla, nümunəvi xidməti ilə fərqlənən zabit, gizir və əsgərlərin sayı artdı.
Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan Bakı Ali Ümumqoşun Komandanlıq Məktəbində 1992-ci ildən sərhədçi zabitlərin hazırlanmasına başlanıldı və Sərhəd Qoşunları həmin məktəbin məzunları ilə komplektləşdirildi. Məktəbin tədris prosesində sərhəd mühafizəsinin spesifik xüsusiyyətlərinin tam nəzərə alınmaması, sərhədçi zabitlərin peşə və mənəvi-psixoloji hazırlıqlarının lazımi səviyyədə olmaması, son nəticədə dövlət sərhədinin etibarlı mühafizə edilməsi işinə mənfi təsir göstərirdi. Bunları nəzərə alaraq, 1998-ci ilin dekabr ayının 1-də Ulu Öndər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Akademiyasının yaradılması haqqında fərman verdi. Sərhədçi zabit və gizirlərin, xüsusilə ehtiyatdan xidmətə qəbul olunanların bilik və peşə bacarığını artırmaq məsələsi də unudulmadı. Bu məqsədlə sərhəd mühafizəsinin tərkibində 1994-cü ilin avqust ayının 12-də Kadrların Hazırlanması və Təkmilləşdirilməsi Kursları yaradıldı.
D övlət sərhədinin etibarlı mühafizəsinin təşkil edilməsi istiqamətində vəzifələr yerinə yetirilərkən gözətçi gəmilər briqadasının döyüş hazırlığının yüksəldilməsinə xüsusi diqqət yetirildi. Ulu öndərin diqqət və qayğısı sayəsində yüksək üzmə qabiliyyətinə malik 3 gəmi sərhədçilərin ixtiyarına verildi. Briqadanın xidməti-döyüş fəaliyyətinin yüksəldilməsi məqsədi ilə müvafiq tədbirlər hazırlandı, Lənkəran rayonunun Nərimanabad və Xaçmaz rayonunun Niyazoba qəsəbələrində gəmilər üçün sahil məntəqələrinin yaradılması işlərinə başlanıldı. Sərhəd gözətçi gəmiləri müasir tipli naviqasiya cihazları ilə, radiostansiyalarla, kiçik müasir qayıqlarla, digər avadanlıqlarla təmin edildi.
2002-ci ilin iyul ayının 31-də ulu öndərin fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidmətinin yaradılması və ona mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı statusunun verilməsi Azərbaycan sərhədçilərinin fəaliyyətini keyfiyyətcə yeni mərhələyə qaldırdı. Dövlət Sərhəd Xidməti qarşısında müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq yeni vəzifələr qoyuldu və sərhəd təhlükəsizliyinin təminatı məsələlərinin ən yüksək səviyyədə həll olunmasına başlanıldı.
Dövlət Sərhəd Xidmətinin yaradılması çoxsaylı səbəblər üzündən zərurətə çevrilmişdi və ulu öndər bu səbəbləri zərgər dəqiqliyi ilə ölçüb-biçmişdi. Belə ki, Azərbaycanın sərhədləri yaxınlığında gedən mürəkkəb və ziddiyyətli proseslər dövlət təhlükəsizliyimiz üçün ciddi təhdidlərə çevrilmişdi və Əfqanıstanda, İraqda, Gürcüstanda, Dağıstanda ciddi gərginlik ocaqlarının mövcudluğu, rəqib xüsusi xidmət orqanlarının bu vəziyyətdən istifadə etmək cəhdləri ilə xarakterizə olunan əməliyyat şəraiti ölkəmizin sərhədlərinin daha etibarlı şəkildə qorunmasını tələb edirdi. Digər tərəfdən İpək yolu və Şimal-Cənub kimi transkontinental nəqliyyat dəhlizlərinin, Şərqdən Qərbə doğru narkotrafik və qanunsuz miqrasiya kanallarının fəaliyyəti üçün ən əlverişli yolların ölkəmizin ərazisindən keçməsi müxtəlif transmilli kriminal təşkilatları mövcud şəraitdən öz məqsədləri üçün istifadə etməyə şirnikləndirirdi. Ölkəmizin sərhədlərinin mühafizəsinin gücləndirilməsini vacib edən səbəblər sırasında ABŞ-da 11 sentyabr hadisələrindən sonra antiterror koalisiyasına üzv olmağımızı, Xəzər dənizində karbohidrogen ehtiyatlarının hasilatının və ixrac infrastrukturunun təhlükəsizliyinin yüksək səviyyədə təmin edilməsi zərurətinin mövcudluğunu, dövlətin gündən-günə artan iqtisadi qüdrətinin mühafizəsi və daxili bazarın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə qaçaqmalçılığa qarşı qətiyyətli mübarizə aparılmasının mühüm əhəmiyyət kəsb etməsini, ölkə sərhədlərinin tam mühafizə altına alınması məqsədilə zəruri maddi-texniki bazanın yaradılmasını xüsusi qeyd etmək olar.
2002-ci il dekabr ayının 12-də Dövlət Sərhəd Xidməti haqqında Əsasnamənin, Dövlət Sərhəd Xidmətinin strukturunun, hərbi qulluqçularının və işçilərinin ümumi say tərkibinin təsdiq edilməsi, eləcə də Dövlət Sərhəd Xidmətinə 2003-cü il üçün büdcə ayırmalarının artırılması, Səngəçal aerodromunun Dövlət Sərhəd Xidmətinə verilməsi sayəsində sərhəd aviasiyasının formalaşdırılmasına başlanılması dövlət sərhədlərinin mühafizəsinə Ulu Öndərin xüsusi qayğısının təcəssümü olmuşdur. Ümummilli Liderin qərarı ilə Dövlət Sərhəd Xidmətinin balansına verilmiş təyyarə və vertolyotlar əsaslı təmir edilərək xidmətə cəlb olundu, sərhədin mühafizəsinin havadan təşkili, dövlət sərhədində baş verən hadisələrə çevik reaksiya verilməsi və şəxsi heyətin təyinat yerinə vaxtında çatdırılması, dağlıq ərazilərdə və dənizdə xilasetmə əməliyyatlarının aparılması üçün sərhəd aviasiyasının istifadəsinə başlanıldı.
Heydər Əliyevin Azərbaycan sərhədçiləri ilə görüşləri sərhəd mühafizəsinin inkişafı üçün xüsusilə əhəmiyyətli olmuşdur. Onun 1996-cı ilin oktyabr ayının 30-da Naxçıvan Sərhəd Dəstəsinin əsgər və zabitləri ilə görüşdə, 1996-cı ilin dekabr ayının 17-də, 2001-ci ilin avqust ayının 16-da, 2002-ci ilin mart ayının 6-da sərhədçilərlə görüşlərdə söylədiyi nitqlər, sərhəd mühafizəsinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi üçün verdiyi göstərişlər ölkəmizin sərhədlərinin mühafizəsi işinin təşkilində mühüm əhəmiyyət kəsb etdi. 2001-ci ildə Sərhəd Qoşunlarının xidməti hesabatını qəbul edərkən Ulu Öndər qarşıya beynəlxalq terrorçuluğa, qanunsuz miqrasiyaya, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə, qaçaqmalçılığa qarşı mübarizə aparılması, dənizdə neft-qaz hasilatı infrastrukturunun mühafizəsi kimi mühüm vəzifələr qoydu. Sərhədçilər birmənalı şəkildə Heydər Əliyevə, dövlətçiliyə, xalqa sədaqət nümayiş etdirdilər. Təsadüfi deyil ki, Sərhəd Qoşunlarının 82-ci ildönümünə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqdakı nitqində Ulu Öndər demişdir: “Mən bu gün böyük məmnuniyyət hissi ilə bəyan edirəm ki, artıq bizim formalaşmış Sərhəd Qoşunlarımız var...”
2003-cü ilin fevral ayının 6-da Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbər heyəti və sərhəd dəstələrinin rəisləri ilə görüşündə dediyi “Bir də qeyd edirəm ki, bu görüş mənim üçün əhəmiyyətlidir, amma sizin üçün daha çox əhəmiyyətli olmalıdır. Özüm üçün ona görə əhəmiyyətli hesab edirəm ki, mən fikirlərimi bilavasitə sizə çatdırdım. Tələblərimi sizin qarşınızda qoydum. Sizin üçün də bu əhəmiyyətlidir ona görə ki, bu, sizin üçün ilk görüşdür və güman edirəm, burada çox işgüzar söhbət getdi... hər biriniz Ali Baş Komandanın göstərişlərini aldınız. Əgər bundan səmərəli istifadə edə bilsəniz, bu, 2003-cü ildə sizin qarşınızda duran vəzifələrin yerinə yetirilməsini təmin edəcəkdir” istiqamətverici fikirlər sərhədçilərin yaddaşında əbədi həkk olunub. Dövlət Sərhəd Xidmətinin tarixinə çox mühüm hadisə kimi yazılmış bu görüşlər gələcək uğurların ilkin zəmini olmuş, sərhəd mühafizəsinin gələcək inkişafının istiqamətlərini müəyyənləşdirmişdir.
B öyük dövlət xadimi keçirdiyi görüşlərində sərhədçilərin qarşısında konkret vəzifələr qoymaqla, müqabil dövlətlərlə sərhədlərimizin delimitasiyası, dost həmsərhəd ölkələrlə, eləcə də dünyanın digər ölkələrinin sərhəd mühafizəsi qurumları ilə münasibətlərin qurulması, sərhədlərimizin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində gördüyü mühüm işlərlə Azərbaycanın dövlət sərhədlərinin mühafizəsi konsepsiyasını yaratdı, milli sərhəd siyasətimizi formalaşdırdı. Bu konsepsiyada hətta gələcək onilliklər, yüzilliklər dəqiqliklə hesablanmışdır: “Müstəqil dövlətimiz əsrlər boyu yaşayacaqdır. Nə qədər yaşayacaqsa, o qədər də onun sərhədləri olacaq və o qədər də o sərhədləri qorumaq lazım olacaqdır. Şübhəsiz, dünyada elə bir əmin-amanlıq dövrü gələcək ki, bəlkə də sərhədləri qorumaq lazım olmayacaqdır. İnsanlar elə bir səviyyəyə gəlib çatacaqlar, dövlətlərarası münasibətlər elə bir yüksək, sivilizasiyalı səviyyəyə gəlib çatacaqdır ki, bəlkə bunlara ehtiyac olmayacaqdır. Ancaq o səviyyəyə çatmaq üçün də nizam-intizamı möhkəmləndirmək, sərhədlərimizi hər yerdə həkk etmək, nümayiş etdirmək, tanıtmaq, qorumaq lazımdır”.
Bu gün Vətən sərhədlərinin etibarlı qorunması istiqamətində qazanılan uğurlar açıq şəkildə göstərir ki, ulu öndər dövlətimizin sərhədlərinin mühafizəsi perspektivlərini böyük uzaqgörənliklə müəyyənləşdirmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, bütövlükdə Sərhəd Xidmətinin müasir quruma çevrilməsi istiqamətində çox böyük işlər görülüb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Ali Baş Komandanlığı altında ardıcıl həyata keçirilən islahatlar, yeni sərhəd mühafizə infrastrukturunun yaradılması, hərbi texnikanın və xüsusi texniki avadanlıqların yeniləşdirilməsi, uğurla aparılan mükəmməlləşdirmə və təkmilləşdirmə prosesləri nəticəsində Azərbaycan Sərhəd Mühafizəsi böyük inkişaf yolu keçərək qarşıya qoyulmuş vəzifələri tam və layiqincə yerinə yetirməyə qadir olan çevik, mütəşəkkil, güclü qurum səviyyəsinə yüksəlmişdir. Ölkəmizin sərhədlərinin, dövlətimizin müstəqilliyinin keşiyində şərəflə dayanan Azərbaycan sərhədçiləri Heydər Əliyev ideyalarına, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə və xalqına sədaqət nümunəsi göstərir və bundan böyük qürur hissi keçirirlər.

Hümmət MUSAYEV,
“Respublika”.

Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, Baş nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubov və müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov cəbhəboyu zonada mövcud vəziyyətlə yerində tanış olmaq məqsədilə ön xətdə yerləşən bölmələrdə olublar.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, düşmənlə qarşıdurma xəttindəki bölmələrdə hərbi quluqçularla görüşən rəhbər heyətə döyüş şəraiti barədə məruzə edilib.

Baş nazirin birinci müavini və müdafiə naziri şəxsi heyətin döyüş və mənəvi-psixoloji hazırlığı, onların qidalanması, əsgər yataqxanaları, sosial-məişət şəraiti və digər hərbi obyektlərlə tanış olublar.

Dövlətimizin başçısının Silahlı Qüvvələr qarşısında qoyduğu tapşırıqların yüksək səviyyədə yerinə yetiriləcəyinə əminliyini bildirən rəhbər heyət burada hərbi qulluqçular üçün yaradılan şəraiti yüksək qiymətləndirib və şəxsi heyətlə birlikdə nahar edib.

***

Cəbhənin ön xəttində səfərdə olan Baş nazirin birinci müavini və müdafiə naziri,  həmçinin burada yeni inşa edilən hərbi şəhərcikdə yerinə yetirilən işlərin gedişatını da yoxlayıblar.

Məruzə edilib ki, hərbi şəhərcikdə su, qaz, istilik və digər kommunikasiya sistemləri ilə təmin olunmuş qərargah, əsgər yataqxanaları, yeməkxana, digər inzibati bina və qurğularla yanaşı, hərbi qulluqçuların yüksək səviyyədə xidməti-döyüş fəaliyyəti göstərmələrini təmin etmək məqsədilə müvafiq məişət və ictimai iaşə kompleksləri, tibb məntəqəsi və digər infrastruktur obyektləri də nəzərdə tutulub.

Görülən işlərə baxış keçirildikdən sonra inşaat işlərinin keyfiyyətli yerinə yetirilməsi ilə bağlı müvafiq tapşırıq və tövsiyələr verilib.

 

 

 

 

AZƏRTAC

3 -dən səhifə 1273