XƏBƏR LENTİ

Çərşənbə, 07 Aprel 2021 06:17

TENDER ELANLARI

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası

AÇIQ TENDER ELAN EDIR

Tikili və avadanlıqların  cari təmir işləri ilə  bağlı  layihə-smeta  sənədlərinin  tərtib işlərinin  satınalınması

Kommunal xətlərin çəkilişi  işləri ilə  bağlı  layihə-smeta  sənədlərinin  tərtib işlərinin  satınalınması

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, https://www.etender.gov.az/-dövlət satınalmalarının vahid internet Portalına (Portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar lotlar üzrə müəyyən edilən məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə üzrə təkliflərini Portal vasitəsilə təqdim edə bilərlər.

İştirak haqqı - 50.00 AZN

İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesaba köçürməlidirlər:

VÖEN: 1700241041

Hesab: AZ27CTRE00000000000005468301

Adı: Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi

Kodu: 210005

VÖEN: 1401555071

Müxbir hesab

AZ41NABZ01360100000000000003944

S.W.I.F.T. CTREAZ22

Ünvan: Bakı şəh,Səbail ray,Xəqani küç,-57

Əlaqələndirici şəxs: Nəsrullayeva Rubabə.

Tel:(012)493-51-24

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;

- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır;

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, n

izamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

- iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq sertifikatları.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır).

İddiaçılar tender ilə bağlı sualları Portal vasitəsilə satınalan təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün ixtisas göstəricilərinə dair sənədləri 27.04.2021 10:00 tarixinə qədər və tender təklifi ilə bank təminatı sənədlərini 05.05.2021 10:00 tarixinə qədər Portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.

İddiaçıların təklifləri 06.05.2021 10:00 tarixində açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələrilə Portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.


Beyləqan şəhər ƏN tərəfindən 2021-ci ilin tələbatına uyğun olaraq şəhər ərazisində “Yolların təmiri işlərinin satın alınması” üzrə keçirilən

AÇIQ TENDER ELAN EDIR

LOT - 1 - Yolların əsaslı təmiri işlərinin satın alınması

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, https://www.etender.gov.az/-dövlət satınalmalarının vahid internet Portalına (Portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 220 (iki yüz iyirmi) manat məbləğində iştirak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu portal vasitəsi ilə ala bilərlər

İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesaba köçürməlidirlər:

Beyləqan rayon İHB-nın Beyləqan şəhər İƏD

Faktiki ünvan-Beyləqan şəhəri M.Ə.Rəsulzadə 101

VÖEN- 3900204961

Bank rekvizitləri:

Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi

VÖEN-1401555071

Kod- 210005

SWIFT BIK-CTREAZ 22

H/h- AZ72CTRE00000000000002514132

M/h- AZ41NABZ01360100000000003944

Əlaqələndirici şəxs: Nağıyev Roman tel:050 474 22 32

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;

- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır;

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

- iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq sertifikatları.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır).

İddiaçılar tender ilə bağlı sualları Portal vasitəsilə satınalan təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.

Iddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün ixtisas göstəricilərinə dair sənədləri 29.04.2021-ci il tarixində saat 17:00-a qədər, tender təklifi və bank təminatı sənədləri isə 10.05.2021-ci il saat 17:00-a qədər portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.

İddiaçıların təklifləri 11.05.2021-ci il tarixdə saat 17:00-da açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələri haqda Portal vasitəsi ilə tanış ola bilərlər.

E-şərtlər toplusunu 06.04.2021-ci il saat 15:00-dan sonra əldə edə bilərsiniz.

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.


Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti “Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində 4 saylı tələbə yataqxanasının təmiri” işləri üzrə tender elan edir.

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan  Respublikası Qanununa uyğun olaraq, yuxarıda göstərilən işlər üzrə tender təkliflərini elektron  qaydada təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir.

Aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilələrin vaxtında yerinə yetirilməsi, analoji işlərində təcrübəsi, maliyyə vəziyyəti.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə imkanlarna malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 800 (səkkiz yüz) AZN məbləğində  iştirak haqqını aşağıda   göstərilən hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində əsas Şərtlər toplusunu elektron portaldan (etender.gov.az) əldə edə (Əlaqələndirici şəxs: V.R.Ələkbərovdan, Telefon: 538-75-07)  bilərlər.

İştirak haqqı bu  hesaba köçürülməlidir:

Azərbaycan  Memarlıq və İnşaat Universiteti

ünvan: AZ1073,  Bakı şəhəri,  Ayna Sultanova küçəsi, 11.

VÖEN:1300430721

H/h: AZ36AİİB33070019443307889103

Kapital Bank Yasamal filialı

KOD-200037,   VÖEN: 9900003611

M/h: AZ37NABZ01350100000000001944

S.W.İ.F.T.AİİBAZ2X

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün elektron müraciət;

- tender təklifi (zərflərin açıldığı gündən  ən azı 30 bank günü qüvvədə qalmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 faiz həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan  Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq  orqanlardan arayış;

- Son 1 (bir) il ərzində fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş  maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son 1 (bir) il ərzində maliyyə vəziyyəti haqqında bank tərəfindən verilmiş arayış;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq sertifikatları.

Tender proseduru “Dövlət Satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank zəmanəti istisna olmaqla) 14 aprel  2021-ci il saat 15:00-a qədər, tender təklifi və bank zəmanətini 22 aprel 2021-ci il  saat 15:00-a  qədər  elektron portala (etender.gov.az) təqdim etməlidirlər.

İddiaçıların təklifləri  23 aprel 2021-ci il saat 15:00-da  elektron qaydada (etender.gov.az) açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri tenderdə iştirak edə bilərlər.


Oğuz Rayon İcra Hakimiyyəti

AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDIR

Tender 1 lot üzrə keçirilir:

Lot 1: Oğuz şəhərində yolların təmiri

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, https://www.etender.gov.az/ - dövlət satınalmalarının vahid internet Portalına (Portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. İddiaçılar öz tender təkliflərində bütün vergi və rüsumları, eləcə də digər xərcləri nəzərə almalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar tender üzrə müəyyən edilən məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə üzrə təkliflərini Portal vasitəsi ilə təqdim edə bilərlər

Əlaqələndirici şəxs: E.Yunusov, tel: 024-20-5-23-19)

İştirak haqqı:

Lot 1 - 200 manat 

Oğuz YXO

VÖEN:6600009111

H/H:  AZ66AİİB32051019446800201168

Kapital bank Oğuz filialı

M/H: AZ37NABZ01350100000000001944

Kod: 200684   

VÖEN    9900003611

SWİFT BİK:AİİİBAZ 2 X

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;

- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 %-i həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır və ya tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü çox);

- Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış;

- Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması;

- Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam hüquqi adı, statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır).

İddiaçılar tender ilə bağlı sualları Portal vasitəsilə Satınalan Təşkilata ünvanlaya bilərlər Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün ixtisas göstəricilərinə dair sənədləri 28.04.2021-ci il saat 15:00 tarixinə qədər və tender təklifi ilə bank təminatı sənədlərini 06.05.2021-ci il saat 15:00 tarixinə qədər PORTAL VASİTƏSİLƏ təqdim etməlidirlər. İddiaçıların təklifləri 07.05.2021-ci il saat 15:00 tarixində açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələri ilə Portal vasitəsi ilə tanış ola bilərlər.

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.


“3 nömrəli Şəhər Klinik Xəstəxanası” Publik Hüquqi Şəxsi Mühafizə xidmətinin satınalınması üçün açıq tender (elektron satınalma) elan edir

Lot-1: Mühafizə xidmətlərinin satınalınması

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, https://www.etender.gov.az/ - dövlət satınalmalarının vahid internet Portalına (Portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil olaraq tender haqqında ətraflı məlumatı əldə etsinlər. Tenderdə iştirak etmək üçün iddiaçılar  150 (yüz əlli ) manat pul vəsaitini portalda ASAN ödəniş vasitəsilə köçürdükdən sonra əsas şərtlər toplusunu dövlət satınalmalarının vahid internet Portalı vasitəsilə əldə edə bilərlər.

Alan bank: ABB Sabunçu filialı

Kodu: 805573

VÖEN: 9900001881

Müxbir hesabı: AZ03NABZ01350100000000002944

S.W.İ.F.T: İBAZAZ2X

Vəsaiti alan: “3 nömrəli Şəhər Klinik Xəstəxanası” PHŞ

H/H- AZ27İBAZ38090019446225987212

VÖEN: 1800199141

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq ən səmərəli tender təklifinə, yüksək keyfiyyətə, aşağı qiymətə, analoji işlər üzrə təcrübəsinə, kadr potensialına, maliyyə və texniki imkanlarına.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün iştirak haqqını ödədikdən sonra aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

1.Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış

2.Nizamnamə

3. Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması

4. Mühafizə xidmətlərinin yerinə yetirilməsi üçün müvafiq icazə sənədi

5.Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı

6.Rekvizitlər

7.Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti

8.Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə

9. Tender təklifi — (zərflərin açıldığı tarixdən ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);

10.Tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində bank təminatı — (zərflərin açıldığı tarixdən ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır)

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” qanuna uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderlə bağlı sualları Portal vasitəsilə (www.etender.gov.az)  Satınalan Təşkilata ünvanlaya bilərlər. Səmərəli rəqabətin təmin edilməsi və elektron satınalmanın baş tutması üçün qeydiyyatdan keçən malgöndərənlərin  sayı 3 (üç) iştirakçıdan az olmamalıdır.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 1-8 bənddə göstərilən sənədləri 28.04.2021-ci il saat 12:00 tarixinə qədər, 9-10-cu bənddə göstərilən sənədləri - tender təklifi və bank təminatını isə imzalanmış və möhürlənmiş formada 06.05.2021-ci il saat 17:00 tarixinə qədər dövlət satınalmalarının vahid internet Portalı vasitəsilə elektron formada təqdim etməlidirlər.

İddiaçıların təkliflərinin açılışı virtual iclas formatında 07.05.2021-ci il tarixində saat 12:00 radələrində dövlət satınalmalarının vahid internet Portalı vasitəsilə “3 nömrəli Şəhər Klinik Xəstəxanası” PHŞ tender komissiya üzvlərinin iştirakı ilə aparılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələri ilə Portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.

QEYD: Tendərdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada dövlət satınalmalarının vahid internet Portalı (Portal) vasitəsilə aparılır.


Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidməti Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin tələbatına uyğun maşın və avadanlıqların əsaslı təmirinin satın alınması üçün

AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq Tender təkliflərini, eləcə də bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmalrı üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar) səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştırak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prodedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron imzanın sahibi olmalıdır. Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təklif və sorğular nəzərə alınmayacaq.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar müəyyən edilən məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba köcürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu və müsahibə üzrə təkliflərini Portal vasitəsi ilə təqdim edə bilərlər.

- Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin tələbatına uyğun maşın və avadanlıqların əsaslı təmirinin satınalınması

İştirak haqqı: 500 AZN

Hesab:

AZ38CTRE00000000000004518570

VÖEN: 1700760271

Bank :  DXA

Filialın kodu: 210005

VÖEN: 1401555071

SWİFT: CTREAZ22

M/h:  AZ41NABZ01360100000000003944

Büdcə səviyyə kodu: 7

Büdcə təsnifat kodu: 142330.

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər.

1.İddiaçının tam adı hüquqi statusu, nizamnaməsi qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri

2.Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;

3.Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);

4.Tender təklifi dəyərinin 1 %-i həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

5.Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqandan arayış;

6.İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

7.İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;

8.Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması.

9.Podratçının müəyyən etdiyi digər sənədlər.

10.Tenderin əsas şərtlər toplusuna əlavə olunmuş standart formalara uyğun müvafiq məlumatlar.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). İddiaçılar tender ilə bağlı sualları Portal vasitəsilə Satınalan Təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün ixtisas göstəricilərinə dair sənədləri 27.04.2021-ci il 11:00 tarixinə qədər və tender təklifi ilə bank təminatı sənədlərini 05.05.2021-ci il 11:00 tarixinə qədər PORTAL VASİTƏSİLƏ təqdim etməlidirlər. İddiaçıların təklifləri 06.05.2021-ci il 11:00 tarixində açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələri ilə Portal vasitəsi ilə tanış ola bilərlər.

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.


Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin tələbatı üçün dəftərxana ləvazimatının (Lot-1) və təsərrüfat mallarının (Lot-2) satın alınması üzrə

AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq Tender təkliflərini, eləcə də bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar) səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron imzanın sahibi olmalıdır. Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təklif və sorğular nəzərə alınmayacaq.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar müəyyən edilən məbləğdə iştirak haqqını aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən sonra Portal vasitəsilə Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu ala və müsabiqə üzrə təkliflərini təqdim edə bilərlər.

Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin tələbatı üçün dəftərxana ləvazimatının satın alınması:

İştirak haqqı:

Lot 1 - 1000 AZN

Lot 2 - 1200 AZN

Adı: Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi

Kodu: 210005

VÖEN: 1401555071

Müxbir hesabı:

AZ41NABZ01360100000000003944

S.W.İ.F.T CTREAZ22

Adı: Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti

VÖEN: 1701344461

Hesab:

AZ91CTRE00000000000004828501

Büdcə gəlirinin təsnifatı kodu: 142330

Büdcə səviyyəsinin kodu fond: 7 

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

1.İddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri

2.Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi

3.Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır)

4.Tender təklifi dəyərinin 1 %-i həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır)

5.Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış

6.İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti

7.İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı

8.Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması

9.Podratçının müəyyən etdiyi digər sənədlər

10.Tenderin əsas şərtlər toplusuna əlavə olunmuş standart formalara uyğun müvafiq məlumatlar.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). İddiaçılar tender ilə bağlı sualları Portal vasitəsilə Satınalan Təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün ixtisas göstəricilərinə dair sənədləri 27.04.2021-ci il saat 11:00 tarixə qədər və tender təklifi ilə bank təminatı sənədlərini 05.05.2021-ci il saat 10:00 tarixə qədər PORTAL VASİTƏSİLƏ təqdim etməlidirlər. İddiaçıların təklifləri Lot-1 üzrə 06.05.2021-ci il saat 11:00 tarixdə, Lot-2 üzrə 06.05.2021-ci il saat 11:30 tarixdə açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələri ilə Portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.

Read 55 times