XƏBƏR LENTİ

Şənbə, 14 Noyabr 2020 04:39

Oxucularımızın yaradıcılığı

Ürək sözüm

Sağ ol, əziz qardaş, qayıtdı Şuşa!

Qeyrətlə gətirdin bu işi başa!..

                        Sənin qeyrətindən danışır hər kəs,

                        Kimsə bu qayğını unuda bilməz!

İlham Azərbaycan, bir qəlb, bir candır,

Qarabağ əbədi Azərbaycandır!..

                        Qəlblərə yazıldın bu çağırışla,

                        Bütün xalq qarşılar səni alqışla!..

Yaşa əziz İlham! Yaşa - min yaşa,

Polad yumruq kimi xalqınla qoşa!

                        Sən öndər atanın öndər oğlusan,

                        Bütün varlığınla xalqa bağlısan!

Qızıl tarix yazdın İlham adında,

Yaşayacaq nəsillərin yaddaşında - yadında.

Eldar PAŞA.

Read 101 times