XƏBƏR LENTİ

Çərşənbə, 12 Oktyabr 2016 22:30

SƏSVERMƏNİN NƏTİCƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ SEÇKİ (REFERENDUM) KOMİSSİYASININ P R O T O K O L U

 

 

 

 

Read 104 times